Når varer ligger på lager, kan de være nødvendigt at flytte dem mellem placeringer for at understøtte de daglige lageraktiviteter, som holder varerne i cirkulation på lageret. Nogle bevægelser sker i direkte forhold til interne operationer, som f.eks. en produktionsordre, der skal have komponenter leveret eller slutvarer lagt på lager. Andre bevægelser sker som ren optimering af lagerplads eller som ad hoc-bevægelser til og fra handlinger.

Det er mindre kompliceret at flytte varer inden for en lokation, fordi deres lagerniveauer, som afspejles i vareposter, ikke ændres. Hvis varerne flyttes til andre lokationer, har det på den anden side indflydelse på vareposterne, og overflytningen skal derfor udføres via en overflytningsordre. Denne beskrives i Levering.

Yderligere flytningsopgaver er periodisk opfyldning af plukplaceringer eller produktionsplaceringer og ændring af oplysninger om placeringers indhold.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Planlægge, hvilke placeringer der skal opfyldes eller tømmes for at fastholde et effektivt flow, f.eks. tømme et bulkområde før en større tilgang.

Fremgangsmåde: Planlægge lagerbevægelser i kladder

Du kan bruge lagerbevægelseskladden til at flytte elementer i avancerede lageropsætninger, både for kildedokumenter og ad hoc.

Fremgangsmåde: Flytte varer i avanceret logistik

Registrere en bevægelse mellem placeringer i avancerede lageropsætninger, når bevægelsen er fuldført.

Fremgangsmåde: Registrere allerede gennemførte lagerbevægelser

Opdatere, hvor ofte placeringer, som f.eks. plukplaceringer, skal genopfyldes på grund af behovsændringer.

Sådan beregnes genopfyldning

Sæt komponentvarer til interne operationer i grundlæggende lageropsætninger, som der anmodes om i kildedokumenter for operationerne.

Fremgangsmåde: Flytte komponenter til et handlingsområde i basislogistik

Flytte varer mellem placeringer i grundlæggende lageropsætninger til enhver tid og uden kildedokumenter.

Fremgangsmåde: Flytte varer ad hoc i basislogistik

Se også