Microsoft Dynamics NAV indeholder flere sprog. Det betyder, at en flersproget version af Microsoft Dynamics NAV kan vises på forskellige sprog. Brugeren kan ændre det sprog, der anvendes i skærmteksterne, og ændringen finder sted med det samme. Det er ikke nødvendigt at afslutte og genstarte Microsoft Dynamics NAV.

Denne flersprogede funktion må ikke forveksles med oversatte versioner. En oversat version af Microsoft Dynamics NAV er en version af Microsoft Dynamics NAV, der er tilpasset et lokalt marked. Det betyder, at alle de tekster, brugeren får vist, er blevet oversat til det lokale sprog, men det betyder også, at modulerne er tilpasset det lokale markeds krav.

En flersproget version af Microsoft Dynamics NAV er en lokaliseret version af Microsoft Dynamics NAV, som kan køres på forskellige sprog, uden at det ændrer alle de lokale tilpasninger. Du kan f.eks. køre en dansk version af Microsoft Dynamics NAV på tysk, fransk og italiensk, men i alle andre aspekter er det stadig en dansk version af Microsoft Dynamics NAV. Det er ikke det samme som f.eks. en fransk version af Microsoft Dynamics NAV.

Du skal også være klar over forskellen mellem det at ændre sproget i Microsoft Dynamics NAV og at ændre sproget på de oplysninger, der er arkiveret i Microsoft Dynamics NAV. Det første kan du gøre ved at aktivere flersprogsfunktionerne. De gør det muligt for brugeren at ændre sproget på alle de tekster, der vises i programmet i overskrifter til tekstbokse, på kommandoknapper, i menuer osv.

Ændring af de tekster, der er arkiveret som programdata, er ikke en del af flersprogsfunktionen. Det er et spørgsmål om programdesign. Eksempler på sådanne tekster er navnene på varer på lager eller bemærkningerne om en kunde. Disse teksttyper oversættes altså ikke.

Bemærk
Microsoft Dynamics NAV understøtter kun et enkelt tegnsæt for data. Derfor kan der være nogle tegn, der ikke understøttes i din installation, og du kan opleve problemer ved hentning af data, der er angivet ved hjælp af et andet tegnsæt. Din installation understøtter f.eks. muligvis kun engelske og russiske tegn, og hvis du angiver data i et andet sprog, gemmes de muligvis ikke korrekt. Du bør kontakte systemadministratoren for at sikre dig, at du ved, hvilke sprog der understøttes af din installation.

Se også