Før en detaljeret, eksekverbar plan ( se MRP) er på plads, er der en række vigtige informationer, der først skal være oprettet via varedisponering. I varedisponering tages der højde for alle uafhængige behov, inklusive forecasts. Varedisponering tager desuden højde for ressourcedisponering og den produktionsplan med endelig forsamling, som er forventede produktionsordrer til efterspurgte færdigvarer.

I Microsoft Dynamics NAV er indstillingen til beregning af hovedplan (MPS - Master Production Schedule) systemudtrykket for ovennævnte aktiviteter i varedisponeringen.

I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vilSe

Vide, hvordan planlægningssystemet kan bruges til at registrere og prioritere behov og foreslå en afstemt forsyningsplan for hovedplan eller MRP.

Om planlægningsfunktionen

Oprette og administrere forventet behov, der vist i salgsforecast.

Sådan oprettes et forecast

Køre planlægningskladden med indstillingen Hovedplan for automatisk at oprette en forsyningsplan på højt niveau baseret på det faktiske behov og på produktionsforecastet.

Sådan gør du: Køre Hovedplan og MPS

Bruge vinduet Ordreplanlægning til manuel planlægning af salgs- eller produktionsbehov for et styklisteniveau ad gangen.

Sådan planlægges til alle nye behov

Oprette en-til-en-produktionsordrer automatisk fra en salgsordre for at dække det nøjagtige behov for denne salgsordreline.

Sådan oprettes produktionsordrer fra salgsordrer

Oprette en projektproduktionsordre direkte fra en salgsordre med flere linjer, som udgør et produktionsprojekt.

Sådan gør du: Planlægge projektordre

Oprette produktionsordrer manuelt for enten at opbygge lageret eller for at tilgodese kendte salgsbehov for fremstillede varer.

Sådan oprettes produktionsordrehoveder

Starte eller opdatere en produktionsordre som grovplanlagte operationer i masterproduktionsskemaet.

Sådan opdateres produktionsordrer

Se også