Når du skal oprette en eksekverbar forsyningsordre for at imødekomme alle afhængige og uafhængige behov, skal du planlægge materialebehov på alle produktniveauer. I materialebehovsplanen, som oprettes vha. indstillingen til beregning af materialebehovsplan, tages der højde for produktionsstyklistedata, lagerniveauer og hovedplan.

I beregningen af materialebehov foretages der anbefalinger til frigivelse af forsyningsordrer for varer, enten via køb, overflytning eller produktion. Da det desuden er tidsinddelt, laves der anbefalinger til omplanlægning af åbne ordrer, når forfaldsdatoer og behovsdatoer ligger uden for inddelingen.

Materialebehovsplanlægning kan udføres i to forskellige værktøjer afhængigt af kompleksiteten i produktionsstyklisten og omfanget af ordrer. Vinduet Ordreplanlægning bruges til at planlægge ét styklisteniveau ad gangen med manuel beslutningstagning, hvorimod planlægningskladden bruges til beregninger af automatiske forsyningsordrer baseret på planlægningsparametre. I forbindelse med indkøbsplanlægning af købs- og overflytningsordrer kan indkøbskladder bruges som en letvægtsudgave af kladder til materialebehovsplanlægning.

Planlægningskladderne indeholder yderligere planlægningsoplysninger, f.eks. sporing af ikke-ordreenheder og advarsler og hjælper planlæggeren med at opnå den optimale forsyningsplan.

I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vilSe

Køre planlægningskladden med indstillingen MRP for for automatisk at oprette en detaljeret forsyningsplan (indkøb, produktion eller overførsel) baseret på produktionsplan og materialebehov på alle styklisteniveauer.

Sådan gør du: Køre Hovedplan og MPS

Bruge vinduet Ordreplanlægning til manuel planlægning af salgs- eller produktionsbehov for et styklisteniveau ad gangen.

Sådan planlægges til alle nye behov

Køre indkøbskladden for automatisk at oprette en detaljeret forsyningsplan for at dække behovet for varer, der kun kan opfyldes med et et køb eller ene overførsel.

Indkøbskladde

Opdatere masterdatabehovene for en produktionsordre, der vises i et planlægningsværktøj: Ordreplanlægning eller Planlægningskladde.

Opdater planlægningsbehov

Vide, hvordan planlægningslogikken differentierer mellem behov på lokationer i henhold til lagervareopsætningen og behov uden lokationskoder.

Planlægge med/uden lokationer

Aktivere flytning uden behov mellem lokationer uden at involvere planlægningssystemet.

Planlægge med manuelle overflytningsordrer

Udelukke en eksisterende forsyningsordre fra den automatiske planlægningskørsel.

Planlægningsfleksibilitet

Få vist ikoner for ryd status, og læs advarsler om planlægningslinjer, der er oprettet til exceptionelle begivenheder, f.eks. når sikkerhedslageret overskrides eller et genbestillingspunkt krydses.

Advarsel

Find ud af, hvilke ikke-ordrerelaterede behovstyper, f.eks. planlægningsparametre eller rammeordrer, der forårsagede planlægningslinjen.

Ikke-sporet planlægningselement

Få vist en vares planlagte disponible lager ved forskellige visninger og se, hvilke bruttobehov, planlagte ordretilgange og andre hændelser, der påvirker over tid.

Sådan gør du: Vise varedisponering

Reservere varer fra lagerbeholdning eller indgående til brug i salgsordrelinjer, når de forfalder til levering.

Sådan reserverer du varer til produktionsordrekomponenter

Reservere varer med serie-/lotnumre ved at udføre en specifik eller en ikke-specifik reservation.

Sådan gør du: Reservere varesporede varer

Spore ordrebehov (sporet antal), forecast, rammesalgsordre eller planlægningsparameter (ikkesporet antal), der er årsag til den pågældende planlægningslinje.

Ordresporing

Se også