Lageraktiviteten plukning af varer, før de afsendes eller forbruges kan udføres på forskellige måder, afhængigt af hvordan lagerfunktionerne er konfigureret. Opsætningens detaljeringsgrad kan variere fra ingen lagerfunktioner over grundlæggende lagerfunktioner for ordre-for-ordre-håndtering i en eller flere aktiviteter til avancerede konfigurationer, hvor alle lageraktiviteter skal udføres i en styret arbejdsgang.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Have et overblik over de forskellige måder, du kan plukke varer på, afhængigt af hvor avanceret lageropsætningen er.

Plukke varer

Udskrive en oversigt over varer, der skal plukkes, til en eller flere ordrer.

Plukliste

Bogføre afsendelsen af varer direkte i det udgående ordredokument, fordi der ikke findes nogen lagerfunktioner. (Fungerer på samme måde for salgs-, overflytnings- og produktionsordrer).

"Bogføre salgsordrer" i Behandle salgsordrer

Plukke varer en ordre ad gangen og bogføre afsendelsen i samme aktivitet i en grundlæggende lageropsætning.

Sådan plukkes varer med Pluk fra lager

Plukke komponenter til produktion på en lokation med grundlæggende lageropsætning.

Fremgangsmåde: Plukke til produktion i basislogistik

Sådan plukkes komponenter til produktion på en lokation med avanceret lageropsætning.

Fremgangsmåde: Pluk for de interne operationer i avancerede logistik

Plukke varer for flere ordrer i en avanceret lageropsætning.

Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance

Plukke komponenter til produktion i en avanceret lageropsætning.

"Plukke komponenter med plukkladden" i Plukke til produktion

Få umiddelbar adgang til pluk, der er knyttet til dig som lagermedarbejder.

Fremgangsmåde: Finde lageropgaver

Planlægge optimerede plukinstruktioner for et antal forsendelser i stedet for at lade lagermedarbejderne håndtere bogførte forsendelser direkte.

Sådan planlægges pluk i kladder

Plukke varer teknisk til et særligt formål, f.eks. til en produktionsenhed, der skal bruge ekstra komponenter, på en sådan måde, at varerne ikke teknisk forlader lagerstedet.

"Oprette pluk fra interne pluk" i Plukke og lægge på lager uden et kildedokument

Nedbryde en større måleenhed i mindre enheder ved oprettelse af lagerinstruktioner.

"Nedbrydning i pluk" i Automatisk nedbrydning til styret læg-på-lager og pluk

Registrere, hvilke serie-/lotnumre der plukkes, når varer forlader lageret, for at gøre det muligt at spore varerne efter, at de er solgt.

Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner

Plukke serie-/lotnumre, der er angivet i kildesalgsordren, f.eks. fordi kunden har anmodet om et bestemt lot.

Om pluk af serienumre og lotnumre

Opdele en læg-på-lager-linje for at placere en del af læg-på-lager-antallet på tilgængelige placeringer, fordi den anviste placering er fuld.

Fremgangsmåde: Opdele lageraktivitetslinjer

Se også