Første-udløbet-først ud (FEFO) er en sorteringsmetode, der sikrer, at de ældste elementer med den tidligste udløbsdato plukkes først.

Denne funktionalitet fungerer kun, når følgende kriterier er opfyldt:

Når alle kriterierne er opfyldt, sorteres serie-/lotnummererede varer, som skal plukkes, med de ældste først i alle pluk og bevægelser, undtagen for varer, der bruger SN-specifik eller lotspecifik sporing.

Bemærk
Hvis nogen varer med serie-/lotnumre bruger specifik sporing, overholdes de først, og under dem vises de resterende, ikke-specifikke serienumre/lotnumre i henhold til FEFO.

Hvis der er to varer med serie- eller lotnumre, der har samme udløbsdato, vælges varen med det laveste serie- eller lotnummer. Hvis serie- eller lotnumrene er ens, vælges den vare, der blev registreret først.

Bemærk
  • Når du plukker varer med serie- eller lotnumre på lokationer, der er sat op til styret læg-på-lager, er det kun antal på placeringer af typen Pluk, der plukkes i overensstemmelse med FEFO.
  • Hvis du vil aktivere bevægelser i henhold til FEFO, skal du enten i vinduet Flytning (lager) eller vinduet Bevægelseskladde lade feltet Fra placering være tomt.
  • Hvis feltet Nøje bogføring af udløbsdato er markeret, er det kun varer, der ikke er udløbet, der inkluderes i plukket. Dette gælder, selvom du ikke bruger Vælg i overensstemmelse med FEFO.

Se også