Når du opsætter lagerstedet, skal du foretage en række valg, der omfatter, hvordan du vil arbejde, og det detaljerings- og kompleksitetsniveau, du vil arbejde på. De valg, du foretager, har indflydelse på, hvordan du udfører handlinger i programmet. Du skal bl.a. vælge, hvordan du vil plukke varer på lagerlokationen.

Hvis du beslutter dig for at organisere og registrere plukaktiviteten med dokumenter i programmet, skal du markere feltet Kræv pluk på lokationskortet. Dette fortæller programmet, at når du har varer, der skal plukkes i forbindelse med et udgående kildedokument, skal plukket af de pågældende varer ske via og registreres i programmet. Et udgående kildedokument kan være en salgsordre, en købsreturvareordre, en udgående overflytning eller en produktionsordre, hvor komponenterne er klar til at blive plukket.

Når lokationen kræver pluk på denne måde, men ikke kræver leverance, skal du oprette dokumentet Pluk (lager) for hver af de udgående kildedokumenter. I vinduet Pluk (lager) kan du organisere plukoplysningerne, udskrive plukoplysningerne, skrive resultatet af plukket og bogføre plukoplysningerne, hvilket også medfører, at levering af varerne bogføres. Hvis du plukker komponenter til en produktionsordre, bogføres forbruget også, hvis du bogfører plukket. Du kan få vist de bogførte plukoplysninger i vinduet Bogførte pluk. Du kan finde flere oplysninger om brug af dokumentet Pluk (lager) under Sådan plukkes varer med Pluk fra lager.

Hvis lokationen kræver både pluk og leverance, dvs. hvis du har markeret felterne Kræv pluk og Kræv leverance på lokationskortet, kan du bruge dokumentet Pluk (logistik). Du kan også bruge plukkladden til at organisere plukoplysningerne, før du opretter plukinstruktioner (logistik). Pluk i forbindelse med logistik fungerer på samme måde som pluk fra lager, bortset fra at du registrerer plukket i stedet for at bogføre plukoplysningerne. Registreringen medfører ikke, at leverancen bogføres, men varerne bliver tilgængelige til levering. Du kan finde flere oplysninger om brug af lagerpluk under Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance.

Se også