I forbindelse med varedisponering skal du kende den præcise tilgængelighed af ressourcer, så planlagte operationer kan udføres. Ressourceplanlægning består hovedsageligt af justering og genberegning af produktionskalendere, men kan også involvere nulstilling af kapaciteten i produktionsressourcer eller forberedelse til at udlægge operationer til underleverance.

Før du kan udføre planlægning for ressourcedisponering, skal ressourcerne, f.eks. produktionsressourcer og arbejdscentre, oprettes, og disses kalendere skal udfyldes med den forventede kapacitet. Dette beskrives i Konfigurere produktionsprocesser som en opgave under Produktion.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vilSe

Vide hvordan du kan konfigurere arbejdsskift og bruge produktionskalendere til at angive produktionskapacitet.

Produktionskalendere

Opstille en kapacitetskalender (tid) i et arbejdscenter baseret på konfigurerede skift, arbejdsdag og fridage.

"Beregne en arbejdscenterkalender" i Oprette en arbejdscenterkalender

Opdatere en arbejdscenterkalender med aktuelle fraværsoplysninger.

"Registrere fravær for arbejdscentre" i Oprette en arbejdscenterkalender

Opdatere og genberegne aktive produktionskalendere til at afspejle kapacitetsændringer.

Sådan opdateres kalenderposter for arbejdscentre

Aktivere endelig belastning på en vigtig produktionsressource eller et vigtigt arbejdscenter, f.eks. hvis denne er angivet som flaskehals.

Kapacitetsbegrænset ressource

Forberede underleverandøroperationer

Om underleverance

Se også