Hvis du udfylder feltet Postnr. med et postnummer, der er knyttet til en enkelt by i tabellen Postnr., udfylder Microsoft Dynamics NAV automatisk felterne By, Land og Amt. Hvis der er knyttet to eller flere byer til postnummeret, viser Microsoft Dynamics NAV en liste over de relevante byer, så du kan vælge den ønskede by. Hvis postnummeret ikke findes i tabellen Postnr., skal du skrive byen.

Hvis du udfylder feltet By, inden du udfylder feltet Postnr., og byen kun er knyttet til ét postnummer i tabllen Postnr., udfylder Microsoft Dynamics NAV automatisk felterne Postnr., Land og Amt. Hvis der er knyttet to eller flere postnumre til byen i feltet By, viser Microsoft Dynamics NAV en liste over de relevante postnumre, så du kan vælge det ønskede postnummer. Hvis byen ikke findes i tabellen Postnr., skal du skrive postnummeret.

Se også