Der findes en række standardrapporter, som du kan bruge til at samle de oplysninger, der er nødvendige ved forberedelsen af regnskabets ultimoopgørelser.

Følgende tabel indeholder et antal rapporter, som kan være nyttige i denne proces, med links til de emner, der rummer beskrivelser af rapporterne.

Hvis du vilSkal du se under

Udskrive en råbalancerapport med saldi og bevægelser for finanskonti.

Balance

Hente en oversigt over tilgodehavender, hvor alderen på tilgodehavenderne er beregnet fra forfaldsdatoen, bogføringsdatoen eller dokumentdatoen.

Aldersfordelte tilgodehavender

Have et overblik over gæld, med gældens alder beregnet fra forfaldsdatoen, bogføringsdatoen eller dokumentdatoen.

Aldersfordelt gæld

Sammenligne råbalancen med et budget.

Balance/budget

Udskrive en råbalancerapport med saldi og bevægelser for finanskonti, beregnet for en række perioder.

Råbalance efter periode

Udskrive et kontoskema for at analysere tal i finanskonti eller sammenligne faktiske finansposter med finansbudgetposter.

Kontoskema

Kontrollere, om debitor- og kreditorposter balancerer med tilsvarende finansposter.

Afstem deb.- og kred.konti

Se også