Der findes mange standardrapporter, som du kan bruge til at bekræfte nøjagtigheden af kontiene, inden du afslutter regnskaberne i slutningen af et år eller en periode. Du kan f.eks. bruge rapporten Debitor - balance til at bekræfte, at balancen for en debitorbogføringsgruppe er lig med balancen for den tilsvarende finanskonto på en bestemt dato.

Følgende tabel indeholder et antal rapporter, som kan være nyttige i denne proces, med links til de emner, der rummer beskrivelser af rapporterne.

Hvis du vilSkal du se under

Udskrive en detaljeret råbalancerapport for en eller flere bankkonti med supplerende oplysninger om individuelle poster.

Bankkonto - kontokort

Udskrive en detaljeret råbalance for udvalgte debitorer.

Debitor - balance

Udskrive en detaljeret råbalance med oplysninger om individuelle poster for udvalgte debitorer i en valgt periode.

Debitor - kontokort

Udskrive en detaljeret råbalance for udvalgte kreditorer.

Kreditor - balance

Udskrive en detaljeret råbalance med oplysninger om individuelle poster for udvalgte kreditorer i en valgt periode.

Kreditor - kontokort

Udskrive en råbalance med tallene fra indeværende år og forrige år.

Årsregnskab

Udskrive en detaljeret råbalancerapport for finanspostbalancer.

Detaljeret råbalance

Udskrive en råbalancerapport med saldi og bevægelser for finanskonti.

Balance

Udskrive en råbalance for et konsolideret regnskab.

Konsolideret råbalance

Se også