Den administrerende direktør holder virksomheden levedygtig ved at bestemme produkt- og virksomheds-retning. Den administrerede direktør er involveret i alle afdelinger og er afhængig af nøjagtige oplysninger fra hans eller hendes personale.

Primære arbejdsopgaver

Hvis du vil Se

Have vist budgetter, og faktiske beløb sammenlignet med budgetterede beløb for alle konti og for flere perioder.

Analysere faktiske beløb og budgetbeløb

Oprette nye kontoskemaer, oprette kontoskemarækker og -kolonner, tildele foruddefinerede kolonneformater til kontoskemaer, og oprette kontoskemakolonner, der udregner procenter.

Oprette og opsætte kontoskemaer

Opret analyser, analyser data vha. dimensioner og opdater analyser.

Analyser data efter dimensioner

Oprette nye analyserapporter for salg, køb og lager og oprette analyseskabeloner.

Opret analysevisninger og rapporter

Opsæt budgetnavn og tilføj det på alle de budgetindtastninger, du opretter og indtast derefter budgettallene.

Sådan oprettes nye budgetter

Opsæt og brug dimensioner, herunder budgetdimensioner.

Dimension

Konfigurere finansindstillinger, opsætte finansposter, udføre og indhente betalinger, indhente refusioner, behandle koncerninterne transaktioner, forberede årsafslutning, administrere anlægsaktiver og administrere kassebeholdning.

Finans

Relaterede emner

Hvis du vil Se

Oprette en systematisk måde at indsamle og klassificere oplysninger om virksomheder og kontaktpersoner i disse virksomheder.

Oprette og administrere kontakter

Angive oplysninger om nye debitorer for at definere, hvordan salgsprocesserne skal håndteres for hver enkelt kreditor.

Oprette nye kundekonti

Se også