Når debitorerne har foretaget betalinger, typisk via dit elektroniske bankwebsted, skal du udligne hvert indbetalt beløb med det relaterede åbne salgsbilag og derefter bogføre betalingen til finans, debitor og bankkonti. Du kan udføre disse opgaver enten i vinduet Finanskladde ved hjælp af funktioner til import af bankkontoudtog og automatisk udligning, eller du kan udføre disse opgaver manuelt i vinduet Betalingsregistrering.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Importér en fil med bankkontoudtog, og anvend betalinger til åbne fakturaer eller kreditnotaer ved hjælp af en automatisk udligningsfunktion i vinduet Finanskladde. Brug specificerede regler for tilknytning, der knytter betalinger til debet- eller kreditkonti, og en modkonto i henhold til den tekst, der findes i beskrivelsen af betalingen. Dette emne dækker også kreditorbetalinger.

Behandl betalinger automatisk

Brug vinduet Betalingsregistrering til at udligne debitorbetalinger manuelt uden at importere en fil med bankkontoudtog. I dette vindue kan du kontrollere og bogføre individuelle betalinger eller engangsbetalinger, aktivere renter for forfaldne betalinger, behandle fratrukne betalinger i forskellige scenarier og finde bestemte åbne bilag, som betalingen foretages for.

Behandl betalinger manuelt

Se også