Når debitorerne har foretaget betalinger til din elektroniske bankkonto, skal du udligne hvert indbetalt beløb med det relaterede åbne salgsbilag og derefter bogføre betalingen for at opdatere posterne for debitor, finans og bankkonto.

Bemærk
Du kan udføre de samme opgaver, herunder kreditorbetalinger, i vinduet Finanskladde ved hjælp af funktioner til import af bankkontoudtog og automatisk udligning. Du kan finde flere oplysninger i Behandl betalinger automatisk.

Vinduet Betalingsregistrering er beregnet til at understøtte dig i opgaver, der involverer afstemning af interne konti ved at bruge faktiske tal til at sikre, at betalinger opkræves effektivt fra debitorer. Dette værktøj til betalingsbehandling gør det muligt hurtigt at kontrollere og bogføre individuelle betalinger eller engangsbetalinger, påbegynde renter for forfaldne betalinger, behandle fratrukne betalinger og finde specifikke åbne dokumenter, hvortil der udføres betaling.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Angiv, hvor betalinger skal bogføres, hvilken modkonto der skal bruges, og om værdier udfyldes automatisk.

Sådan gør du: indstil manuel betalingsbehandling

Kontrollér og bogfør individuelle betalinger eller engangsbetalinger, start rentenotaer for forfaldne betalinger, behandl fratrukne betalinger, og find bestemte åbne bilag, som betalingen finder sted for.

Sådan gør du: behandl betalinger manuelt

Fortsæt og bogfør forfaldne betalinger i fire forskellige eksempler.

Sådan gør du: behandl betalinger med rabatter manuelt

Håndter allerede forfaldne betalinger i to forskellige scenarier.

Sådan gør du: behandl allerede forfaldne betalinger manuelt

Find et bestemt åbent bilag som betalingen foretages for, men bilaget vises ikke som en betalingslinje, før det er fuldt faktureret.

Sådan gør du: find åbne bilag under manuel betalingsbehandling

Åbn en allerede udfyldt finanskladdelinje i vinduet Betalingsregistrering for at bogføre betalingen på modkontoen uden at knytte betalingen til et bilag.

Sådan gør du: registrer eller bogfør betalinger manuelt uden et relateret dokument

Se også