Alle indgående leads kan anses for at være et salgslead. Du kan oprette leads og knytte dem til en sælger, så du kan holde styr på muligt salg.

Før du kan begynde at bruge styring af leads, skal du definere salgsprocesser og salgsprocesfaser. En salgsproces består af en række faser, der går fra den første kontakt til afslutningen af et salg. Du kan definere så mange salgsprocesser, der er behov for, og du kan definere så mange salgsprocesfaser, det er nødvendigt, i en salgsproces.

Efterhånden som du opretter leads, bør du angive oplysninger om kontaktperson, sælger, salgsproces og datoer samt dine anslåede værdier for salgsværdien af det pågældende lead og dit overslag over chancerne for vellykket gennemførelse.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Definere de salgsprocesser, du sædvanligvis følger.

Sådan defineres salgsprocesser for leads

Definere de forskellige faser i hver lead-salgsproces.

Sådan defineres salgsprocesfaser

Oprette salgs-leads, som du har fra dine kontakter.

Sådan oprettes leads