Kontakter, potentielle kunder eller eksisterende kunder kan sende en tilbudsanmodning enten på grund af produktets egenskaber, fordi de ikke har handlet med virksomheden før, eller fordi de vil forhandle en bedre pris. I dette tilfælde kan du bruge et salgstilbudsdokument, der er fleksibelt, da det kræver en debitorskabelonkode i stedet for oplysninger om en eksisterende debitorkonto, og det kan konverteres til en salgsordre eller arkiveret til brug ved fremtidige transaktioner med denne forretningspartner.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Svare på en kundes eller kontakts tilbudsanmodning ved at samle oplysninger om vare, antal og dato i et salgstilbud, som skal behandles yderligere, hvis tilbuddet accepteres.

Sådan oprettes salgstilbud

Opret et salgstilbud ved brug af de enkle funktioner Microsoft Dynamics NAV, hvor du f.eks. tilbyder produkter på betingelser, der kan forhandles, før du konverterer tilbuddet til en salgsfaktura.

Fremgangsmåde: Fremsætte tilbud

Basere salgstilbuddet på et eksisterende salgsdokument med samme eller lignende oplysninger i hoved og linjer.

Kopier salgsdokument

Oprette et debitorkort baseret på oplysningerne i hovedet på et salgstilbud til en virksomhed, der ikke allerede er kunde.

Sådan gør du: Oprette debitorer inde i serviceordrer

Vælge og anvende en anden salgslinjerabat end den rabat, der anvendes ifølge princippet for bedste pris.

Sådan slår du salgslinjerabatter op

Vælge og anvende en anden salgslinjepris end den pris, der anvendes ifølge princippet for bedste pris.

Sådan hentes salgspriser

Beregne den registrerede debitorfakturarabat på en salgslinje, når varen og antallet angives.

Beregne fakturarabatter på salg

Udskrive et salgstilbudsdokument, der skal sendes til kunden.

Salg - tilbud

Registrere en kundes accept af et tilbud ved at konvertere et salgstilbud til en salgordre til videre behandling.

Sådan konverteres salgstilbud til salgsordrers

Arkivere salgstilbud, der ikke førte til et salg, for hurtigt at kunne gendanne det, hvis kunden vender tilbage.

Salgstilbudsarkiv

Se også