Når du foretager en betaling til en kreditor, bogfører du betalingen i en kladde. Du kan enten importere en fil med bankkontoudtog eller bruge kørslen Lav kreditorbetalingsforslag i betalingskladden for at finde betalinger, der er forfaldne. Du kan også bruge rapporten Kreditor - forfaldsoversigt til at få vist en oversigt over forfaldne betalinger.

Når betalingerne er bogført, skal du eksportere dem til en bankfil til overførsel til det elektronisk bankwebsted til behandling.

Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter overførsel af bankkonti og SEPA-overførsel. Flere andre former for elektronisk betaling understøttes i lokale versioner.

Du kan fra vinduet Udbetalingskladde udskrive computerchecks eller registrere, når checks udskrives manuelt.

Når Computercheck er markeret i feltet Bankbetalingstype i vinduet Udbetalingskladde, skal checks udskrives, før kladdelinjerne kan bogføres.

Når betalinger er foretaget på det elektroniske bankwebsted, skal du importere bankkontoudtoget for at udligne betalingerne med åbne købsbilag, så de kan bogføres til poster for kreditor, finans og bankkonto.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Bestemme, hvilke betalinger der skal foretages - efter kriterier, du definerer.

Sådan aktiveres kreditorbetalingsforslag

Udfylde linjerne i en betalingskladde manuelt.

Arbejde med finanskladder

Have vist en oversigt over beløb, der er eller vil blive forfaldne til betaling.

Sådan bruges rapporten Kreditor - Forfaldsoversigt

Eksport af betalinger fra vinduet Udbetalingskladde til overførsel af kreditorbetalinger til det elektroniske bankwebsted til behandling, enten via bankoverførsel eller SEPA-overførsel.

Sådan gør du: Eksportér betalinger til en bankfil

Udskrive computercheck eller registrere check, der er skrevet manuelt.

Sådan gør du: Udstede check

Få vist en computercheck, før den udskrives.

Sådan får du vist computercheck

Importér bankkontoudtog fra det elektroniske bankwebsted til vinduet Finanskladde for at forberede udligning af dine kreditorbetalinger til åbne købsdokumenter og bogføre betalingerne.

Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog

Anvend kreditorbetalinger til åbne købsfakturaer eller kreditnotaer ved hjælp af en automatisk udligningsfunktion i vinduet Finanskladde. Se eksempler på, hvordan du kan angive regler for tilknytning, der knytter betalinger til debet- eller kreditkonti, og en modkonto i henhold til den tekst, der findes i beskrivelsen af betalingen.

Behandl betalinger automatisk

Se også