En købsordre kan bruges til at registrere både fysiske og økonomiske transaktioner, den har derfor tre bogføringsindstillinger: Modtag, Fakturer, Modtag og fakturer. Disse indstillinger giver dig mulighed for at registrere transaktionerne på forskellige tidspunkter, f.eks. udstede en betaling, før varerne modtages. Hvis købsprocessen ikke kræver, at den fysiske transaktion registreres separat, kan købet behandles i en købsfaktura alene eller i en Finanskladde.

Afhængigt af hvordan varerne købes, eller hvilken proces der er aftalt med leverandøren, kan køb igangsættes med en købsrekvisition eller en rammekøbsordre.

I nogle situationer leveres varer, der sælges til en kunde, direkte fra leverandøren, hvorved virksomhedens eget lager springes over. Dette kan gøres ved hjælp af funktioner til direkte levering eller ved at oprette særlige ordrer, der knytter købet til salget.

Udover at angive og administrere oplysninger i købsdokumenter kan få hjælp til købsbeslutninger f.eks. via sporing af de salgs- eller produktionsordrer, dr mangler de købte varer, og forskellige værktøjer til visning af leverandør- og varestatistikker.

Blandt andre funktioner til brug i købsprocessen er godkendelsesproces, køb af underleverandørarbejde og intercompany-købsoperationer.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Købe varer uden at være nødt til at bogføre tilgangen og købsfakturaen separat.

Sådan oprettes købsfakturaer

Opret en købsfaktura ved brug af de enkle funktioner i Microsoft Dynamics NAV for at registrere din aftale med en kreditor om at købe produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.

Fremgangsmåde: Registrere køb

Opret en købsfaktura for alle eller markerede linjer i en salgsfaktura ved brug af de enkle funktioner i Microsoft Dynamics NAV.

Fremgangsmåde: Købe produkter til et salg

Anmode om en rekvisition fra en leverandør for bestemte varer eller tjenester.

Sådan oprettes købsrekvisitioner

Oprette en købsordre manuelt uden forudgående rekvisition eller rammeordre.

Sådan oprettes købsordrer manuelt

Afspejle en aftale med en kreditor for at købe store mængder af en vare, der skal modtages i flere mindre leveringer i løbet af en bestemt tidsperiode.

Sådan gør du: Oprette rammekøbsordrer

Oprette en købsordre hurtigt på basis af en eksisterende købsrekvisition.

Sådan konverteres rekvisitioner til købsordrer

Oprette en købsordre ved at konvertere en rammekøbsordre til en eller flere separate købsordrer.

Sådan konverteres rammekøbsordrer til købsordrer

Få vist statistikker for en rammekøbsordre for at se, hvor mange købsordrer der er oprettet, og hvor mange der mangler.

Sådan får du vist status for rammekøbsordrer

Læse, hvordan modtagelsesdatoer beregnes.

Beregning af forfaldsdato for køb

Kopiere dokumentlinjer fra andre købsdokumenter.

Kopier købsdokument

Oprette gentagne købsordre- eller fakturalinjer hurtigt ved hjælp af standardkreditorkøbskoder.

Sådan indsættes standardkøbslinjer på dokumenter

Beregne den registrerede kreditorfakturarabat på en fakturalinje, når varen og antallet angives.

Beregne fakturarabatter på køb

Oprette og behandle en indkøbsordre, der er knyttet til en salgsordre for at sikre, at varerne leveres direkte fra leverandøren til kunden.

Sådan oprettes direkte leveringer

Oprette en særlig købsordre for en specifik katalogvare, der skal sendes til en kunde uden at komme på lager.

Sådan oprettes specialordrer

Udføre varesporing til et tilsvarende behov for f.eks. at sikre, at en salgsordre kan opfyldes af den købte vare.

Ordresporing

Få vist oplysningerne i et købsdokument, f.eks. kommentarer, kreditoroplysninger og bogførte poster.

Sådan får du vist yderligere oplysninger om købsdokumenter

Få vist statistikker for købsdokumenter, f.eks. hvor mange varer, der er modtaget og faktureret, eller grundlæggende oplysninger om leverandøren.

Sådan får du vist statistik over købsordrer

Informere lagermedarbejdere om, at købte varer er klar til at blive lagt på lager, ved at udføre en læg-på-lager (lager) eller en lagermodtagelse.

Sådan gør du: Oprette læg-på-lager

Forberede og sende et bogført købsdokument til en tilknyttet virksomhed til konsolidering, f.eks. et moderselskab.

Sådan udfyldes og indsendes IC-salgsdokumenter -købsdokumenter

Bogføre købet som modtaget og/eller faktureret.

Sådan bogføres købsordrer

Annullere antalsbogføring af en købsleverance, hvis købsdokumentet endnu ikke er faktureret.

Sådan gør du: Fortryde et bogført antal på bogførte modtagelser

Behandle købsordrer, der er oprettet ved driftsplanlægning for underleverandørers produktionsoperationer.

Sådan bogføres købsordrer på en underleverance

Se også