Salgsordren er selve hjørnestenen i salgsstyringsfunktionen. I princippet kan du bruge en salgsordre til at registrere både en fysisk og en økonomisk transaktion. Salgsordrer kan oprettes fra salgstilbud og rammesalgsordrer, eller de kan oprettes manuelt.

Oprette salgsordrer på basis af tilbud og rammeordrer

Et salgstilbud oprettes typisk som et udkast til en ordre, hvor kunden kan se priser, salgsbetingelser og en beskrivelse af varerne. Hvis kunden accepterer tilbuddet, kan det konverteres til en salgsordre. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes salgstilbud og Sådan konverteres salgstilbud til salgsordrer.

En rammesalgsordre danner ramme om en langsigtet aftale mellem firmaet og en kunde. Der oprettes typisk en rammeordrer, når kunden har forpligtet sig til at købe et stort antal varer, der skal leveres i flere mindre portioner i løbet af en bestemt periode.

I rammeordren kan hver enkelt leverance oprettes som en ordrelinje, der derefter kan konverteres til en salgsordre på leveringstidspunktet. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes rammesalgsordrer og Sådan konverteres rammesalgsordrer til salgsordrer.

Oprette salgsordrer manuelt

Du kan oprette salgsordrer i vinduet Salgsordre. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes salgsordrer manuelt.

Forudbetalinger

En forudbetaling er en betaling for en ordre. Normalt skal betalingen ske, før ordren behandles. Forudbetalinger forekommer ofte, hvis kunden notorisk betaler for sent, hvis varerne skal specialfremstilles, eller hvis varerne bestilles hjem fra en leverandør, der skal betales kontant.

Efter at der er oprettet en forudbetaling på en salgsordre, kan du oprette en forudbetalingsfaktura på det beløb, der skal forudbetales på salgsordren. Du kan finde flere oplysninger i Sådan defineres procentsatser for forudbetaling og Sådan oprettes forudbetalingsfakturarer.

Direkte levering

Direkte levering vil sige, at en eller flere varer leveres direkte fra leverandøren til kunden. Direkte levering er oplagt, hvis du vil undgå at sørge for den praktiske håndtering af ordren, såsom lagerføring og levering, men stadig gerne vil imødekomme kundens ordre og lade transaktionen indgå i opgørelsen af produktionsomkostninger og avance.

Ved hjælp af beregning af dynamiske pris er lagerværdi altid opdateret. Dette er meget vigtigt, da direkte leverede varer aldrig befinder sig fysisk på dit lager, selvom salgs- og købstransaktioner for den direkte levering registreres som almindelige ordrer.

Direkte levering kan oprettes i en salgsordre eller sammen med købsordrer og indkøbskladden. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes direkte leveringer og Sådan oprettes salgsordrer til direkte leveringer.

Salgsordreplanlægning

Du kan bruge vinduet Salgsordreplanlægning til at planlægge og oprette produktionsordrer til forsyning af behov, der er repræsenteret af en salgsordre. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes produktionsordrer fra salgsordrer.

Bogføre salgsordrer

Når du har udfyldt alle linjer og har indsat alle oplysninger i salgsordren, kan du bogføre den. Det betyder, at du vil oprette en leverance og en faktura. Felterne Lever (antal) og Fakturer (antal) på en salgsordre repræsenterer de antal, som behandles af bogføringsfunktionen. Værdierne i disse felter indsættes automatisk på det tidspunkt, hvor antallet angives i feltet Antal for salgsordrelinjen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan bogføres salgsordrer.

Delvis leverance

Hvis det er nødvendigt, kan antallene i feltet Lever antal reduceres før bogføringen, hvilket er ensbetydende med en delvis leverance af ordren. Hvis du vil aktivere bogføring af delvis leverance, skal du vælge Delvis i feltet Afsendelsesadvis i salgsordrehovedet.

En ordre kan omfatte lige så mange leverancer, som det kræver at levere samtlige varer. Når en dellevering er bogført, viser feltet Modtaget (antal), hvor stor en del af ordren, der er modtaget. Du kan finde flere oplysninger i Sådan anvendes delleverancer.

Levering

Hvis det skal være muligt at håndtere udgående anmodninger, skal salgsordren frigives, så anmodningen kan ses af lagermedarbejderne, og så leveringsprocessen kan sættes i gang. Først skal du få et overblik over de ordrer, der er frigivet til levering. Det kan enten gøres fra leveranceoversigten eller fra plukkladden, som viser alle frigivne leveringsordrer. Hvis du vil fortsætte leveringsprocessen, skal varerne plukkes. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Forberede leverancer og Sådan plukkes varer med Pluk fra lager og Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance.

Massebogføring

Hvis du vil bogføre flere salgsdokumenter, kan det være en god ide at massebogføre dokumenterne i stedet for at bogføre ét dokument ad gangen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan massebogføres slagsordrer, fakturaer og kreditnotaer vha. en kørsel.

Se også