Produktionsstyklister understøtter versionsprincipper, der forklares nedenfor.

Versionsprincippet gør det muligt at administrere flere versioner af en produktionsstykliste. Ruteversionens struktur svarer til rutens struktur. Forskellen ligger i versionernes tidsmæssige gyldighed. Gyldigheden bestemmes af startdatoen.

Startdatoen og status er bestemmende for brugen af produktionsstyklisteversioner i produktionen.

Startdato

Startdatoen angiver starten på en periode, hvor versionen er gyldig. I alle andre sammenhænge er startdatoen et filterkriterium for beregninger og vurderinger. Styklisteversionen er gyldig, til næste version bliver gyldig efter sin startdato.

Status

Versionen kan have følgende status:

 • Nyt
  Når der oprettes en ny version, angives status automatisk som Ny. I denne status kan du udføre alle ændringer, og der tages ikke andre forhold i betragtning ved beregninger.
 • Godkendt
  Statussen angives til Godkendt, når produktionsstyklisteversionen er færdigoprettet korrekt. Versionen skal derfor først kontrolleres af kvalificerede medarbejdere. Når status er angivet som Godkendt, tages styklisten i betragtning ved beregninger ud fra de angivne start- og slutdatoer. Det er ikke muligt at ændre versionen.
 • Under udvikling
  Hvis det er nødvendigt at ændre produktionsstyklisteversionen, kan status angives til Under udvikling.
 • Lukket
  Angiver, at styklisteversionen ikke længere er gyldig.

Beregningsformel

Mængden beregnes under hensyntagen til forskellige dimensioner, der også er angivet på linjerne. Dimensionerne henviser til en ordreenhed for den pågældende vare. Længde, bredde, dybde og vægt kan angives som dimensioner.

Kolonnerne Beregningsformel, Længde, Bredde, Dybde og Vægt vises ikke, fordi de kun anvendes af nogle brugere. Hvis du vil anvende beregninger af mængden, skal du først have vist disse kolonner.

De enkelte komponenters relation defineres af beregningsformlen. Du kan vælge mellem følgende beregningsformler:

 • Tom
  Der anvendes ikke dimensioner. (Antal = Antal pr..)
 • Længde:
  Antal = Antal pr. x Længde
 • Længde X Bredde:
  Antal = Antal pr. x Længde x Bredde
 • Længde X Bredde X Dybde:
  Antal = Antal pr. * Længde * Bredde * Dybde
 • Vægt:
  Antal = Antal pr. x Vægt

Eksempel

I en produktionsstykliste skal der anvendes 70 metaldele med dimensionerne længde = 0,20 m og bredde = 0,15 m. Værdierne angives sådan: Beregningsformel = Længde * Bredde, Længde = 20, Bredde = 15, Antal pr. = 70. Mængden, der er givet ved Antal pr. * Længde * Bredde, Antal = 70 * 0,20 m * 0,15 m = 2,1 m2.

Se også