Projektlederen er ansvarlig for aflevering af et projekt. Projektlederen arbejder sammen med personalechefen for at sikre at han eller hun har en tilfredsstillende mængde ressourcer og personale. Projektlederen har autoritet til at godkende alle projektrelaterede omkostninger fra deltagere i projektteamet samt andre materialeomkostninger.

Primære arbejdsopgaver

Hvis du vil Se

Oprette en ny sag og planlægge opgaver i en eksisterende sag. Konfigurere en eksisterende sag og regulere priser.

Opsætte sager

Oprette, planlægge og administrere ressourcer.

Prissæt, planlæg og administrer ressourcer

Administrere budgettet for en sag og generere rapporter.

Administrere projektbudgetter

Registrere forbruget for en sag og overvåge status for og udførelsen af en sag.

Overvåge status og udførelse

Købe varer og administrere forsyningerne for en sag.

Administrere projektforsyninger

Afslutte en sag og fakturere kunden.

Fakturere sager

Oprette og frigive købsordrer til normal modtagelse i virksomheden eller til direkte levering til kunder.

Behandle køb

Relaterede emner

Hvis du vil Se

Opstille en overordnet plan, der afspejler forventede indkøb, overførsler og produktioner, der skal gennemføres i forbindelse med planlægning af materialebehov.

Udføre masterplanlægning

Angive oplysninger om nye debitorer for at definere, hvordan salgsprocesserne skal håndteres for hver enkelt kreditor.

Oprette nye kundekonti

Se også