Microsoft Dynamics NAV indeholder vinduet Serviceopgaver, hvor du kan få et overblik over alle de serviceartikler, der skal behandles. Du betragte dette vindue som dit servicedashboard, hvor du kan se, hvilke ordrer der venter, søge efter og registrere reservedele og holde lageret opdateret.

Hvis du vil spore ændringer og have vist grafiske oversigter over serviceaktiviteterne, kan du bruge statistikværktøjerne i Microsoft Dynamics NAV til hurtigt at opstille automatisk genererede diagrammer og analyser.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Bruge vinduet Serviceopgaver til at planlægge og igangsætte service for en ordre.

Sådan gør du: Arbejde med serviceopgaver

Foretage opdateringer for at afspejle alle detaljer i en ordre.

Sådan gør du: Registrere servicehandlinger

Holde reservedelslageret opdateret.

Sådan gør du: Registrere reservedele

Opdatere den automatisk genererede svartid for en serviceordre.

Sådan gør du: Ændre svartiden for serviceartikellinjer

Få vist, hvilke serviceartikler der er mest efterspurgt, og andre statistikker for servicestyringssystemet.

Sådan gør du: Få vist servicestatistik

Se også