Du kan angive de faste betingelser for fakturarabat, som bruges af dine kreditorer. Rabatten beregnes automatisk, når du udfylder en købsfaktura.

Før du kan bruge fakturarabatter ved køb, skal du angive de kreditorer, som yder rabat.

Du kan sammenkæde rabatprocenter til bestemte fakturabeløb i vinduet Kred./fakt.-rabatter. Du kan angive et vilkårligt antal procenter i hvert vindue. Hver debitor kan have sit eget vindue, eller du kan sammenkæde flere debitorer i det samme vindue.

Du kan også knytte et servicegebyr til et bestemt fakturabeløb i tillæg til rabatprocenten.

Du kan definere, at betingelserne for fakturarabatten er DKK for danske kreditorer og udenlandsk valuta for udenlandske kreditorer.

Du kan få Microsoft Dynamics NAV til automatisk at beregne fakturarabatter i rekvisitioner, rammeordrer, ordrer, fakturaer og kreditnotaer.

Tip
Det anbefales, at du forbereder en skitse over den rabatstruktur, der skal anvendes, før du begynder at indtaste disse oplysninger. Det gør det nemmere at se, hvilke kreditorer der kan knyttes til samme fakturarabatvindue. Jo færre vinduer, du har sat op, jo hurtigere kan du indtaste stamoplysningerne.

Se også