Produktionsvirksomheder bruger ruter til at illustrere produktionsprocessen. Programmet indeholder funktioner til at angive fremstillingsprocessen, både hvad angår kronologi og kapacitet. Ruterne er derfor grundlag for produktionsprocessen.

Programmet understøtter produktion af varefamilier, dvs. ens eller beslægtede varer kan fremstilles i én rute.

Ruten er grundlaget for proces- og kapacitetsplanen og evt. det planlagte materialebehov (produktionssynkroniseret planlægning) og produktionsdokumenterne.

For at kunne arbejde med ruter skal du først definere stamdata for kapacitetsstyringen.

I udstyret til varens stamdata er det bestemt, hvilken rute der er tilknyttet varen.

Se også