Den lageraktivitet, der omfatter at lægge varer på lager, efter at de er modtaget eller udlagret, udføres på forskellige måder, afhængigt af hvordan logistikfunktionerne er konfigureret. Opsætningens detaljeringsgrad kan variere fra ingen lagerfunktioner over grundlæggende lagerfunktioner for ordre-for-ordre-håndtering i kun en eller flere aktiviteter til avancerede konfigurationer, hvor alle lageraktiviteter skal udføres i en styret arbejdsgang.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Få et overblik over de forskellige måder, som man lægge varer på lager på, afhængigt af hvor kompliceret lagerstedet er konfigureret.

Lægge varer på lager

Udskrive en oversigt over de varer, der skal lægges på lager for en eller flere ordrer.

Læg-på-lager-oversigt

Bogføre tilgangen af varer direkte i det indgående ordredokument, da der ikke findes nogen lagerfunktioner. (Fungerer på samme måde for købs-, overflytnings- og produktionsordrer).

"Bogføre købsordrer" i Behandle købsordrer

Lægge varer på lager en ordre ad gangen og bogføre tilgangen i samme aktivitet i en grundlæggende lageropsætning.

Sådan lægges varer på lager med Læg-på-lager

Lægge producerede varer på lager i en grundlæggende lageropsætning.

"Lægge produktionsafgang på lager fra dokumentet Læg-på-lager (lager)" i Lægge produktionsafgang på lager

Lægge varer på lager for flere ordrer i en avanceret lageropsætning.

Fremgangsmåde: Lægge varer på lager med Læg-på-lager (lager)

Lægge producerede varer på lager i en avanceret lageropsætning.

"Lægge produktionsafgang på lager med intern læg-på-lager eller bevægelse" i Lægge produktionsafgang på lager

Få omgående adgang til læg-på-lager-varer, der er knyttet til dig som lagermedarbejder.

Fremgangsmåde: Finde lageropgaver

Planlægge optimerede instruktioner for læg-på-lager for et antal bogførte lagertilgange i stedet for at lade lagermedarbejdere håndtere tilgangene direkte.

Fremgangsmåde: Planlægge læg-på-lager-aktiviteter i kladder

Lægge varer, der er plukket teknisk med et internt pluk, tilbage, f.eks. for en produktionsordre, der ikke forbrugte det forventede antal.

"Oprette læg-på-lager fra det interne læg-på-lager" i Plukke og lægge på lager uden kildedokument

Oprette eller gendanne slettede læg-på-lager-linjr på basis af bogførte lagertilgangslinjer i en avanceret lageropsætning.

Fremgangsmåde: Oprette læg-på-lager-aktiviteter fra bogførte modtagelser

Nedbryde en større måleenhed i mindre enheder ved oprettelse af lagerinstruktioner.

"Nedbrydning i læg-på-lager" i Automatisk nedbrydning til styret læg-på-lager og pluk

Tildele nye serie-/lotnumre til varer, når de ankommer på lageret, for at kunne spore varerne, når de er solgt, og mens de er på lageret.

Sådan tildeles serienumre og lotnumre under indgående transaktioner

Opdele en læg-på-lager-linje for at placere en del af læg-på-lager-antallet på tilgængelige placeringer, fordi den anviste placering er fyldt op.

Fremgangsmåde: Opdele lageraktivitetslinjer

Se også