Når du opsætter lagerstedet, skal du foretage en række valg, der omfatter, hvordan du vil arbejde, og det detaljerings- og kompleksitetsniveau, du vil arbejde på. De valg, du foretager, har indflydelse på, hvordan du udfører handlinger i programmet. Du skal bl.a. vælge, hvordan du vil lægge varer på lager på lagerlokationen.

Hvis du beslutter dig for at organisere og registrere læg-på-lager-oplysninger med dokumenter i programmet, skal du markere feltet Kræv læg-på-lager på lokationskortet. Dette fortæller programmet, at når du har varer, der ankommer til lagerlokationen via et indgående kildedokument, skal læg-på-lager ske via og registreres i systemet. Et indgående kildedokument kan være en købsordre, en salgsreturvareordre, en indgående overflytningsordre eller en produktionsordre, hvis afgang er klar til læg-på-lager.

Når lokationen bruger læg-på-lager, men ikke modtagelse, kan du bruge vinduet Læg-på-lager (lager) til at organisere læg-på-lager-oplysningerne, udskrive dem, skrive resultatet af den faktiske læg-på-lager-aktivitet og bogføre læg-på-lager-oplysningerne, hvilket medfører, at modtagelsesoplysningerne for kildedokumentet også bogføres. Hvis der er tale om en produktionsordre, bogføres ordreafgangen, og produktionsordren afsluttes. Du kan få vist de posterede læg-på-lager-oplysninger i vinduet Bogf. læg-på-lager-linje (lager). Du kan finde flere oplysninger om at lægge varer på lager fra lagermenuen under Sådan lægges varer på lager med Læg-på-lager.

Hvis lokation kræver både modtagelse og læg-på-lager, dvs. hvis du har markeret felterne Kræv modtagelse og Kræv læg-på-lager på lokationskortet, er processen for at lægge varer på lager anderledes. I dette tilfælde skal du bruge vinduet Læg-på-lager (logistik) til at håndtere læg-på-lager-aktiviteten. Læg-på-lager i forbindelse med logistik fungerer på samme måde som læg-på-lager i forbindelse med lager, bortset fra at du registrerer læg-på-lager-aktiviteten i stedet for at bogføre oplysningerne. Bemærk, at registrering af læg-på-lager-aktiviteten ikke bogfører modtagelsen af varerne. Det opdaterer blot placeringsindholdet. Du kan få vist de registrerede læg-på-lager-oplysninger i vinduet Registrerede læg-på-lager-akt. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Lægge varer på lager med Læg-på-lager (lager).

Se også