Du kan bruge Service til at definere, hvilke servicetilbud virksomheden skal have, og administrere kontrakter og servicetilbud. Når disse er defineret, kan du oprette serviceordrer. Ordrer kan oprettes som reaktion på kundeanmodninger eller genereres automatisk med fastlagte intervaller, der er fastlagt i servicekontraktens betingelser.

En serviceordre er en post, der samler alle oplysninger om servicen på ét sted. I en serviceordre kan du se kontraktnummeret, hvis det findes, og kundens kontaktoplysninger. Du kan få vist detaljerne for de serviceartikler, der er en del af servicen, i området Linjer i vinduet Serviceordre. Du kan også få vist faktura- og leveringsdetaljer.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Oprette en serviceordre som reaktion på en kundeanmodning. Du kan også oprette en ordre på basis af en kontrakt, f.eks. for kvartalsvise servicebesøg.

Sådan gør du: Oprette serviceordrer

Oprette et servicetilbud og derefter konvertere tilbuddet til en serviceordre.

Sådan gør du: Oprette servicetilbud

Tildele ressourcer til en ordre, herunder serviceteknikere eller reservedele.

Sådan gør du: Allokere ressourcer ved hjælp af serviceordrer

Kontrollere oplysningerne i en serviceordre.

Sådan gør du: Kontrollere serviceordrer, inden de bogføres

Rydde op i oplysningerne om serviceordrer, der er bogført i vinduet Servicefaktura.

Sådan gør du: Slette fakturerede serviceordrer

Se også