Med faste intervaller skal du afstemme dine bankkonti i Microsoft Dynamics NAV ved at afstemme bankposter, som er et resultat af de bogførte betalinger, med de relaterede transaktioner på dit elektroniske bankwebsted og derefter bogføre saldoen til din bankkonto. Til dette formål er vinduet Bankkontoafstemning opdelt i to ruder: Den venstre rude, der indeholder bankens kontoudtogslinjer, og en højre rude, der indeholder bankposterne. Du kan bruge enten en automatisk eller en manuel tilsvarende funktion til at matche linjer i de to ruder.

Du bruger en funktion til filimport til hurtigt at udfylde den venstre rude i vinduet Bankkontoafstemning.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Udfyld bankafstemningslinjer, automatisk eller manuelt, for at kontrollere saldoen på dine konti i forhold til kontoudtoget fra banken.

Sådan angives bankkontoafstemninger

Importér bankkontoudtog fra dit elektroniske bankwebsted til vinduet Bankkontoafstemning som det første trin i bankafstemningen.

Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog

Efter du har importeret en kontoudtogsfil fra banken, kan du få vist indholdet af filen, f.eks. kontonummer, bogføringsdato og beløb.

Fremgangsmåde: Vise detaljer i importerede bankkontoudtog

Forbered afstemning af en bankkonto ved automatisk eller manuelt at afstemme kontoudtogslinjer i ruden længst til venstre med bankposter i ruden længst til højre i vinduet Bankkontoafstemning.

Fremgangsmåde: Afstemmes kontoudtogslinjer med bankkontoposter

Sammenlign de foreslåede linjer med transaktionerne på kontoudtoget fra banken, og hvis afstemningslinjerne ikke matcher kontoudtoget, skal du rette linjerne.

Sådan rettes bankafstemningslinjer

Rette fejlbehæftede transaktioner, så de kan udlignes til en post.

Fremgangsmåde: Håndtere transaktioner i bankkontoudtog med fejl

Bogføre rente- eller gebyrbanktransaktioner på en finanskladde.

Fremgangsmåde: Bogføre åbne transaktioner, som afspejles i et bankkontoudtog

Bogfør bankafstemningen, når du har udfyldt bankafstemningen, rettet linjerne (hvis det er påkrævet) og udlignet posterne (hvis det er påkrævet).

Sådan bogføres bankafstemninger

Få vist poster i vinduet Bankkontoposter, når transaktioner er bogført til bankkonti.

Sådan får du vist bankposter

Få vist checkposterne fra den bankkonto, der udstedes check fra.

Sådan får du vist checkposter

Annullere check fra vinduet Checkposter.

Sådan annulleres check

Have vist alle bogførte afstemninger.

Sådan får du vist bankkontoudtog

Se også