Når du bruger købsfakturaer, kan du registrere købte varer og samtidigt opdatere både lager og kreditorer.

Hvis du registrerer købsordrer, inden du modtager varer eller tjenester, kan du generere en faktura fra ordren, efter varerne eller tjenesterne er modtaget.

Hvis du bruger direkte købsfakturering, kan du oprette, udfylde og bogføre en købsordre, når du modtager varerne.

Du kan bruge Intercompany-dokumenter til at spore transaktioner mellem partnervirksomheder. Intercompany-funktionaliteten gør det nemt at sende ordrer mellem virksomheder uden at skulle angive de samme oplysninger gentagne gange.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Registrere købte varer og samtidig opdatere både lager og kreditorer vha. en købsfaktura.

Sådan oprettes købsfakturaer

Oprette én faktura for to eller flere købsordrer.

Sådan samles leverancer

Registrere et køb uden at opdatere lageret vha. en kladde.

Arbejde med finanskladder

Bruge Intercompany-dokumenter til at reducere dataindtastning.

Sådan udfyldes og indsendes IC-salgsdokumenter -købsdokumenter

Beregne fakturarabatten for hele købsdokumentet.

Beregne fakturarabatter på køb

Ændre valutakoden for en købsfaktura, f.eks. hvis en leverandør anvender mere end én valuta.

Sådan faktureres køb med forskellige valutaer

Angive varegebyrer i det dokument, hvor varerne er registreret.

Sådan angives varegebyrer på det originale købsdokument

Tildele varegebyrer til en ordre eller faktura i de linjer, de har relation til, enten i samme dokument eller i et andet dokument.

Sådan tildeles varegebyrer til købsdokumenter

Have mere at vide om momsfunktionaliteten, f.eks. hvordan momsbeløb vises i salgs- og købsdokumenter, hvordan momsbeløb reguleres i dokumenter, og hvordan momsen beregnes i kladder.

Sådan registreres moms

Bogføre en betaling - kontant eller pr. check - samtidig med bogføring af en købsfaktura.

Sådan afregnes købsfakturaer omgående

Sende en anmodning om dokumentgodkendelse til den bruger, som er defineret som godkender af dine dokumenter.

Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter

Udskrive en testrapport inden bogføring eller bogføre en købsordre til finanskladden - med mulighed for at bogføre fakturaen.

Sådan bogføres købsfakturaer

Bogføre flere købsordrer, fakturaer eller kreditnotaer samtidigt.

Sådan massebogføres købsordrer, fakturaer og kreditnotaer vha. en kørsel

Se også