De forskellige pris- og betalingspolitikker, der gælder ved køb af varer fra forskellige leverandører, skal defineres, så de aftalte regler og værdier anvendes i de købsdokumenter, der oprettes for leverandøren.

De aftalte rabatter, der vil gælde, når du køber varer hos forskellige leverandører, kan afspejles på flere forskellige måder. Den mest grundlæggende rabattype er en procentvis rabat, der ydes, når værdibeløbet for alle linjer i et købsdokument overstiger et bestemt minimum. Dette kaldes en kreditorfakturarabat. Der findes også en købslinjerabat. Denne type rabat er mere avanceret, fordi rabatprocenten beregnes for hver enkelt købslinje i dokumentet, hvis linjen opfylder bestemte kriterier inden for en kombination af vare, kreditor, minimumsantal, enhed og start-/slutdato.

Udover standardkøbsprisen, som beregnes ved at gange varens enhedspris med ordreantallet, vil alternative købspriser blive givet på samme måde som købslinjerabatter, hvis der er konfigureret en kombination af leverandør, vare, minimumsantal, enhed, start-/slutdato som kriterium for en bestemt købspris.

Hvis en leverandør kræver forudbetaling, når bestemte kriterier er opfyldt på en købslinje, kan du konfigurere hver enkelt kombination af vare og leverandør, så reglen automatisk anvendes, når du opretter købsdokumenterne.

Da købslinjerabatter, købspriser og forudbetalingsprocenter er baseret på en kombination af vare og leverandør, kan du også angive denne konfiguration fra det varekort, hvor reglerne og værdierne er defineret.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Angive kreditorens grundlæggende fakturarabat for automatisk at yde en procentvis reduktion, når et købsdokument overstiger et bestemt værdibeløb.

Sådan defineres fakturarabatbetingelser

Konfigurere kriterier, f.eks. vare og antal, der skal opfyldes, før leverandørens alternative pris automatisk anvendes på en købslinje.

Sådan gør du: Definere købspriser

Konfigurere kriterier, f.eks. vare og antal, der skal opfyldes, før leverandørens linjerabat automatisk anvendes på en købslinje.

Sådan defineres købslinjerabatter

Konfigurere kriterier, f.eks. vare og startdato, der skal opfyldes, før leverandøren kræver en bestemt procentdel af værdibeløbet som forudbetaling.

Sådan defineres procentsatser for forudbetaling

Se også