De forskellige pris- og betalingspolitikker, der gælder ved salg til forskellige debitorer, skal defineres, så de aftalte regler og værdier anvendes i de salgsdokumenter, der oprettes for debitoren.

De aftalte rabatter, der skal gælde ved salg af varer til forskellige debitorer, kan afspejles på flere forskellige måder. Den mest grundlæggende rabattype er en rabatprocent, der ydes, når værdibeløbet for alle linjer i et salgsdokument overstiger et bestemt beløb. Dette kaldes den debitorfakturarabat. Der findes også en salgslinjerabat. Denne type er mere avanceret, da rabatprocenten beregnes for hver salgslinje i et dokument, hvis linjen opfylder bestemte kriterier inden for en kombination af vare, debitor, minimumsantal, enhed og start-/slutdato.

Bortset fra den standardsalgspris, der beregnes ved at gange varens enhedspris med ordreantallet, vil de alternative salgspriser blive ydet på samme måde som salgslinjerabatter, hvis en kombination af debitor, vare, minimumsantal, enhedskode og start-/slutdatoer er konfigureret som kriterier for en bestemt salgspris.

Hvis du skal have forudbetaling fra kunderne, når bestemte kriterier på en salgslinje er opfyldt, kan du angive hver enkelt kombination af vare og debitor, så reglen automatisk anvendes, når du opretter salgsdokumenterne.

Da salgslinjerabatter, salgspriser og forudbetalingsprocenter er baseret på en kombination af vare og debitor, kan du også udføre denne konfiguration fra varekortet for den vare, som reglerne og værdierne gælder for.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Angive generel fakturarabat, som ydes som en automatisk procentvis reduktion, når en debitors ordreværdi overstiger et bestemt minimumsbeløb.

Sådan oprettes og tildeles fakturarabatkoder

Definere de kriterier, der skal være opfyldt, før den alternative salgspris automatisk anvendes på en salgslinje, f.eks. vare og antal.

Sådan oprettes salgspriser for en debitor

Definere de kriterier, der skal være opfyldt, før salgslinjerabatten automatisk anvendes på en salgslinje, f.eks. vare og antal.

Sådan oprettes salgslinjerabatter for en debitor

Definere de kriterier, der skal opfyldes, før du kræver at debitoren betaler en procentdel af ordrebeløbet, f.eks. vare og startdato.

Sådan defineres procentsatser for forudbetaling

Se også