I EU-lande er alle købs- og salgstransaktioner underlagt momsberegninger.

Beregne og vise momsbeløb i salg- og købsdokumenter

Du kan beregne og vise momsbeløb i salgs- og købsdokumenter forskelligt, afhængigt af den type debitor eller kreditor, du handler med. Du kan også tilsidesætte det momsbeløb, der beregnes af programmet for at have det samme momsbeløb, der er beregnet af kreditoren i en given transaktion.

Momskorrektion

Det er muligt at korrigere bogførte momsposter. Det giver mulighed for at ændre de samlede salgs- eller købsmomsbeløb uden at ændre momsgrundlaget. Funktionen kan f.eks. bruges, hvis du modtager en faktura fra en kreditor, som har beregnet momsen forkert. For yderligere oplysninger om at foretage rettelser i bogførte momsposter se Sådan rettes moms.

Salgspris og linjebeløb inkl./ekskl. moms

Når du vælger en vare i feltet Nummer i et salgsdokument, udfyldes feltet Salgspris også. Salgsprisen beregnes og overføres fra enten varekortet eller fra de varesalgspriser, der er tilladt for varen og debitoren. Det er kun linjebeløbet, der beregnes af programmet, når du angiver et antal for linjen.

I de tilfælde, hvor du sælger til detailhandelsvirksomheder, vil du muligvis gerne have, at priserne i salgsdokumentet vises med moms både på skærmen, og når det udskrives. Hvis du vil gøre dette, skal du markere afkrydsningsfeltet Priser inkl. moms i dokumenthovedet.

Markerede og umarkerede felter

Hvis afkrydsningsfeltet Priser inkl. moms er markeret, vil felterne Salgspris og Linjebeløb opdateres, så de viser beløb inkl. moms. Feltnavnene vil også afspejle dette.

Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, vil felterne Salgspris og Linjebeløb udfyldes ekskl. moms, og feltnavnene vil afspejle dette.

Standardpriser inkl. moms på debitor- og varekort

Du kan oprette standardindstillinger for Priser inkl. moms for alle salgsdokumenterne for en kunde i feltet Priser inkl. moms på kortet Debitor.

Du kan også oprette varesalgspriser, så de er inkl. eller ekskl. moms. Sædvanligvis vil varesalgsprisen på varekortet være prisen ekskl. moms. Det er oplysningerne i feltet Salgspris inkl. moms på kortet Vare, der bruges til at bestemme salgsprisbeløbet for salgsdokumenter.

Følgende tabel indeholder en oversigt over, hvordan salgsprisbeløbene for et salgsdokument beregnes, når du har oprettet priser i vinduet Salgspriser:

Feltet Salgspris inkl. moms på varekortetFeltet Priser inkl. moms i salgshovedetHandling

Ingen markering

Ingen markering

Salgsprisen på varekortet kopieres til feltet med salgsprisen ekskl. moms i salgslinjerne.

Ingen markering

Markering

Momsbeløbet pr. salgsenhed beregnes og lægges til salgsprisen på varekortet. Den samlede salgspris indsættes derefter i feltet med salgsprisen inkl. moms på salgslinjerne.

Markering

Ingen markering

Programmer beregner momsbeløbet, der er medtaget i Salgsprisen på varekortet ved hjælp af momsprocenten relateret til feltet Momsvirksomhedsbogf.gruppe. Bogføring Gr. (Pris) og Modkontos momsprod.bogf.gr. Kombination af bogføringsgruppe. Salgsprisen på varekortet, reduceret med momsbeløbet, angives derefter i feltet Enhed pris ekskl. MOMS i salgslinjerne.

Markering

Markering

Salgsprisen på varekortet kopieres til feltet med salgsprisen inkl. moms i salgslinjerne.

Se også