Ved afslutningen af regnskabsperioder, hvad enten de er månedlige, årlige eller andet, skal der udføres en række handlinger til omkostningsstyring og revision, så der rapporteres en korrekt og afstemt lagerværdi til regnskabsafdelingen. Bortset fra den bogføringsrutine, der overfører de enkelte poster med vareværdi til dedikerede finanskonti, stilles adskillige rapporter, sporingsfunktioner og et specielt afstemningsværktøj til rådighed for den revisor eller controller, der er ansvarlig for dette forretningskritiske arbejde.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Have vist lagerværdien for de valgte varer, herunder oplysninger om antal og værdi af lagertilgange og -afgange i en valgt periode.

Lagerværdi

Have vist lagerværdien for valgte produktionsordrer i lageret for igangværende arbejde (VIA), f.eks. antal og værdi af forbrug, kapacitetsudnyttelse og output i igangværende produktionsordrer.

Lagerværdi - igangværende arb.

Have vist lagerværdien af valgte varer, herunder deres faktiske og forventede kostpris på den angivne dato.

Lagerværdi - kostspecifikation

Bruge en rapport til at analysere årsagerne til kostprisuoverensstemmelser eller få indsigt i vareforbruget for solgte varer.

Grundlag for kostprisfordeling

Periodisk bogføre værdiposterne for varetransaktioner fra lagerposter til relaterede finansposter for at afstemme de to posttyper.

Sådan gør du: Bogføre kostpriser i finansregnskabet

Bruge ét vindue til at revidere afstemningen mellem lagerposterne og finansposterne.

Lagerbeholdning - afstemning

Spore den oprindelige lagertransaktion, der vedrører en finanspost og omvendt.

Sådan får du vist værdiposter fra vinduet Vareposter

Fastlægge det VIA-beløb, der skal bogføres til balancekonti ved periodeafslutningsrapportering.

Sådan gør du: Beregne igangværende arbejde og registrering

Have vist værdien af igangværende arbejde på et job sammenlignet med det beløb, der er bogført i finansposterne.

VIA - finansafstemning

Bogføre VIA, der er beregnet vha. kørslen Beregn VIA - finansafstemning.

Bogfør VIA - finansafstemning

Se også