Virksomheder i den Europæiske Union (EU) skal rapportere omfanget af deres handel med andre EU-lande/regioner efter bestemte regler. Virksomheder i EU rapporterer bevægelsen af varer til Intrastat-myndighederne i deres respektive lande/områder.

Du kan forberede en rapport baseret på poster i en Intrastatkladde. Du kan udføre en kørsel for at få posterne placeret i kladden, eller du kan udfylde dem manuelt. Om nødvendigt kan du ændre posterne i kladden.

I kørslen medtages udelukkende vareposter, ikke finansposter. Hvis du har finansposter, der bør Intrastatrapporteres, skal du indtaste dem manuelt. Hvis du f.eks. køber en computer fra et andet EU-land/region til intern brug i virksomheden, placeres computeren ikke på lager, men bogføres på en finanskonto. Denne type post skal indtastes manuelt i Intrastatkladden.

Du kan indlæse de færdige poster i en fil, der kan sendes til Intrastatmyndighederne, eller du kan udskrive en rapport og angive oplysningerne på Intrastatformularerne manuelt.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Bruge en kørsel til at foreslå linjer i en Intrastatkladde og udfylde manglende oplysninger manuelt.

Sådan udfyldes Intrastatkladder

Udskrive en rapport med de oplysninger, du skal bruge til at udfylde Intrastatformularen med.

Sådan rapporteres til Intrastat på blanketter

Udskrive en rapport, der indeholder de oplysninger, der skal medtages på Intrastatdisken.

Sådan udskrives kontrollister

Udlæse en fil, der indeholder Intrastatrapporten.

Sådan rapporteres Intrastat på en diskette

Slette kladdenavne, du ikke længere har brug for.

Sådan reorganiseres Intrastatkladder

Se også