Hvis du har konfigureret momsfunktionerne korrekt, beregnes og bogføres momsen automatisk.

Du skal rapportere omfanget af din handel med lande/regioner i den Europæiske Union (EU) til skattemyndighederne, selvom der ikke er noget beløb at afregne. Læs om rapporteringskrav og find vejledning i de retningslinjer, som skattemyndighederne i dit land eller din region har udarbejdet.

Ved bogføring, der omfatter moms, oprettes altid en post i vinduet Momsposter. Disse poster bruges til at beregne momsafregningsbeløbet (betaling eller refusion) for en bestemt periode.

Du kan også bruge finansposter til at beregne afregningsbeløbet, hvis du opretter konti i kontoplanen til dette formål. (Se feltet Type på momsangivelseslinjen). Bemærk, at denne metode ikke følger det format, skattemyndighederne anvender på momsangivelsen.

Du kan bruge en momsangivelse til at beregne momsafregningsbeløbet for en periode. Du kan derefter udskrive en momsangivelse og kopiere oplysningerne til en betalingsbon.

Der beregnes ikke moms på salg til momspligtige virksomheder i andre EU-lande/regioner. Du skal rapportere værdien af sådanne salg særskilt. Du kan bruge rapporten Moms - listeangivelse TS til at oprette VIES-deklarationen.

Du kan bruge kørslen Afregn moms til at lukke momsposterne og overføre købs- og salgsmomsbeløb til momsafregningskontoen.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Bogføre en kladde, hvor hele beløbet skal behandles som moms, f.eks. hvis du modtager en momsfaktura fra skattemyndighederne for importerede varer.

Sådan bogføres importmoms

Bogføre en købsfaktura, hvor hele beløbet skal behandles som moms.

Sådan gør du: Bogføre importmoms på købsfakturaer

Have vist poster, der er blevet oprettet ved bogføringen af moms.

Sådan får du vist momsposter

Definere, hvordan momsangivelsen skal beregnes.

Sådan defineres momsangivelser

Have vist en momsangivelse på skærmen, før du udskriver angivelsen.

Sådan får du vist momsangivelser

Udskrive en momsangivelse, som du kan bruge til at udfylde betalingsbonen til skattemyndighederne.

Sådan udskrives momsangivelser

Opret en periodisk momsrapport , der kan sendes til skattemyndighederne.

Opsætning af moms- og VIES-rapporter

Udskrive en VIES-rapport over salg til andre EU-lande/regioner.

Moms - listeangivelse TS

Lukke de åbne momsposter og bogføre nettoafregningsbeløbet på momsafregningskontoen.

Sådan overføres momsbeløb til afregningskontoen

Se også