Feltet Svartid (timer) udfyldes automatisk, afhængigt af om serviceartiklen findes på en servicekontrakt.

Indstilling Beskrivelse

Serviceartiklen er inkluderet i kontrakten

Hvis serviceartiklen er på en servicekontrakt, skal værdien i feltet Svartid (timer) benyttes på den tilhørende servicekontraktlinje, hvis der ikke er nul.

Ellers bruges værdien i feltet Svartid (timer) fra det tilsvarende servicekontrakthoved, hvis den ikke er nul.

Serviceartiklen er ikke inkluderet i kontrakten

Hvis serviceartiklen er på en servicekontrakt, skal værdien i feltet Svartid (timer) benyttes på den tilhørende servicekontraktlinje, hvis der ikke er nul.

Ellers bruges værdien i feltet Svartid (timer) fra det tilsvarende servicekontrakthoved, hvis den ikke er nul.

Se også