Følgende forklaringer hjælper dig med at justere værdierne for anlægsaktiver, bogføringsopskrivning og bogføringsnedskrivningstransaktioner.

Indeksering

Indeksering anvendes til at justere for ændringer af det generelle prisniveau. Kørslen Indekser anlæg kan bruges til at ændre forskellige beløb, f.eks. nedskrivningsbeløb, skrapværdier eller opskrivningsværdier.

Bogføre opskrivningstransaktioner

Opskrivning er en forøgelse af et anlægs værdi, typisk jord og bygninger. Opskrivning kan også komme på tale i forbindelse med anlæg som f.eks. en boreplatform, hvis værdi øges pga. stigning i efterspørgslen efter produktet.

Hvis du vil bogføre opskrivningstransaktioner til en afskrivningsprofil, hvor opskrivning er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskassekladde.

Hvis du vil bogføre en opskrivningstransaktion til en afskrivningsprofil, hvor opskrivning ikke er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskladde.

Bogføre nedskrivningstransaktioner

Du kan bruge denne funktion til at nedskrive et anlæg, når anlæggets værdi er mindsket. En maskine, for eksempel, der er beskadiget, men som stadig kan bruges. Du kan mindske et anlægs bogførte værdi ved at bogføre en nedskrivningspost.

Hvis du vil bogføre en nedskrivningspost til en afskrivningsprofil, hvor nedskrivning er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskassekladde.

Hvis du vil bogføre en nedskrivning til en afskrivningsprofil, hvor nedskrivning ikke er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskladde.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Bruge kørslen Indekser anlæg til at beregne udskiftningsomkostningerne for anlægsaktiver.

Sådan reguleres anlægsværdier

Bogføre opskrivningstransaktioner til en afskrivningsprofil, hvor opskrivning ikke er integreret med finansposterne.

Sådan bogføres afskrivningstransaktioner fra anlægskladder

Bogføre opskrivningstransaktioner til en afskrivningsprofil, hvor opskrivning kan være integreret med finansposterne.

Sådan bogføres opskrivningstransaktioner fra anlægsfinanskladder

Bogføre en nedskrivningspost til en afskrivningsprofil, hvor nedskrivning ikke er integreret med finansposterne.

Sådan bogføres nedskrivningstransaktioner fra anlægskladder

Bogføre en nedskrivningspost til en afskrivningsprofil, hvor nedskrivning er integreret med finansposterne.

Sådan bogføres afskrivningstransaktioner fra anlægsfinanskladder

Bogføre en ekstra anskaffelsesomkostning for et anlæg på sammen måde, som du bogførte den oprindelige anskaffelsesomkostning: fra en købsfaktura eller fra en anlægskladde.

Ekstra anskaffelser

Se et eksempel på bogføring af anskaffelser.

Eksempe - bogføring af ekstra anskaffelser

Se også