Når du bruger fakturarabatter, bestemmer fakturabeløbet størrelsen af rabatten.

I vinduet Deb./fakt.-rabatter kan du også føje et servicegebyr til fakturaer over en vis størrelse.

Du skal angive nogle oplysninger i programmet, før du kan bruge fakturarabatter i forbindelse med salg. Du skal angive:

Automatisk beregning af fakturarabatter

Hvis der automatisk skal beregnes fakturarabatter, kan du angive dette i vinduet Salgsopsætning.

Opsætte fakturarabatbetingelser

Du kan angive for hver kunde, om du til yde fakturarabat, hvis betingelserne er opfyldt, dvs. hvis fakturabeløbet er stort nok. Du kan definere, at betingelserne for fakturarabatten er DKK for danske debitorer og udenlandsk valuta for udenlandske debitorer.

Du kan knytte rabatter til bestemte fakturabeløb i vinduerne Deb./fakt.-rabatter. Du kan angive et vilkårligt antal procenter i hvert vindue. Hver debitor kan have sit eget vindue, eller du kan sammenkæde flere debitorer i det samme vindue.

Du kan også knytte et servicegebyr til et bestemt fakturabeløb i tillæg til eller i stedet for rabatprocenten.

Tip
Det anbefales, at du forbereder en skitse over den rabatstruktur, der skal anvendes, før du begynder at indtaste oplysninger i programmet. Det gør det nemmere at se, hvilke debitorer der kan knyttes til samme fakturarabatvindue. Jo færre vinduer, du har sat op, jo hurtigere kan du indtaste stamoplysningerne.

Se også