Før de faktiske produktionsaktiviteter startes, er det ofte nødvendigt at finplanlægge den grove produktionsplan, som er resultatet af Driftsplanlægning. Hovedparten af dette arbejde består i at tilpasse planlagte operationer ind i en større matrix med planlagte og startede operationer på flere produktionsressourcer, hvor der følges en tidslinje. Arbejdet med hele tiden at vedligeholde en afstemt produktionsplan kan også bestå i at finde måder til en bedre udnyttelse af ressourcer for at justere uforudsete ændringer i kapaciteten.

I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vilSkal du se

Få vist en oversigt over produktionsordre, der skal planlægges eller kontrolleres.

Frigivet produktionsordre

Få vist summen af opsætnings- og operationstid, der er tildelt én produktionsordrerute for til udførelse af en specifik operation, eller få vist summen af tid, der er tildelt en produktionsressource/arbejdscenter til udførsel af operationer for flere produktionsordrer.

Prod.ordrekapacitetsbehov

Vide, hvordan vinduet Arbejdscenterbelastning bruges til at finplanlægge produktionsaktiviteter (virker på lignende måde for produktionsressourcer).

Arbejdscenterbelastning

Få vist belastningen på et arbejdscenter over tid (virker på lignende måde for produktionsressourcer).

Sådan vises belastningen af arbejdscentre

Få vist en rapport med belastninger af produktionsressourcer og arbejdscentre.

Arbejdscenterbelastning

Få vist en oversigt over arbejdscentre, der er overbelastet, efter effektivitetslinjer (virker på lignende måde for produktionsressourcer).

Arbejdscenterbelastning - grad

Afbryde den nøje beregning af kapacitetsbehovet for at gøre de muligt at udvide en elle flere operationer til produktionskalendertid, der ikke er disponibel.

Planlæg manuelt

Få vist en oversigt over operationer, der aktuelt varetages af underleverandører og ikke kræver intern planlægning.

U.leverandør - ordreoversigt

Se også