I vinduet Servicekontraktkontogruppe kan du få vist, ændre eller oprette servicekontraktkontogrupper og knytte dem til servicekontrakter. Servicekontraktkontogrupper bruges til at gruppere servicekontraktkonti. Servicekontraktkonti bruges til servicefakturaer for servicekontrakter.

Flere oplysninger

Felt Beskrivelse

Kode

Når du angiver en kode i feltet, kædes servicekontrakten sammen med den finanskonto, hvor du vil bogføre den.

Beskrivelse

Beskriver servicekontraktkontogruppen.

Ikkeforudbet. kontraktkonto

Indeholder finanskontonummeret for den ikke-forudbetalte kontraktkonto.

Forudbet. kontraktkonto

Indeholder finanskontonummeret for den forudbetalte kontraktkonto.

Se også