I vinduet Serviceartikelstatistik kan du få vist opdaterede oplysninger om forbrug, fakturerede beløb og avance i forbindelse med denne bestemte serviceartikel.

Oversigtspanelet Generelt

I dette oversigtspanel kan du se oplysninger om følgende typer serviceposter:

  • Ressourcer
  • Varer
  • Serviceomkostninger
  • Servicekontrakter
  • Sum

For hver posttype kan du se det fakturerede beløb, forbrug (beløb), kostbeløb, antal, faktureret antal og forbrugt antal, avancebeløb og avanceprocent. Avanceprocenten beregnes i henhold til følgende formel:

(Faktureret beløb - Forbrug (Omkostninger)) x 100 / Faktureret beløb)

Se også