I vinduet Serviceartikel - Trendscape kan du se en oversigt, som du kan rulle op og ned i, over serviceposter, der vedrører en bestemt serviceartikel. Oversigten oprettes for et bestemt tidsinterval.

Du kan bruge udviklingen i vinduet Serviceartikler ved at vælge en serviceartikel. Under fanen Naviger i gruppen Serv. Vare skal du pege på Statistik og derefter vælge Udvikling.

Når du ruller op og ned i vinduet, beregnes beløbene løbende i henhold til det tidsinterval, du har valgt.

Du kan angive de serviceartikler, der er taget med i udviklingen, ved at definere et filter i feltet Serviceartikelnr. i oversigtspanelet Generelt.

Felterne Periodestart og Periodenavn i oversigtspanelet Linjer indeholder en række datoer, som bestemmes af det tidsinterval, du har valgt i feltet Vis efter i oversigtspanelet Indstillinger. Regnskabsperioder oprettes i tabellen Regnskabsperiode.

I følgende tabel beskrives de andre felter i oversigtspanelet Linjer.

Felt Beskrivelse

Forudbetalt indtægt

Den samlede indtægt (i RV), som er blevet bogført på den forudbetalte konto mht. serviceartiklen i de perioder, der er angivet i feltet Periodestart.

Bogført indtægt

Den samlede indtægt (i RV), som er blevet bogført i regnskabet for serviceartiklen i de perioder, der er angivet i feltet Periodestart.

Brugte komp.

Omkostninger i forbindelse med reservedele/komponenter i den periode, der er vist i feltet Periodestart.

Brugte ressourcer

Omkostninger i forbindelse med den angivne periode.

Omkostninger

De omkostninger, der er brugt i den angivne periode.

Avance

Avancen (bogført indtægt minus bogført kostbeløb i RV) for serviceartiklen i den periode, der er angivet i feltet Periodestart.

Avancepct.

Avanceprocenten for serviceartiklen i den angivne periode.

Alle beløb beregnes på grundlag af serviceposter, dvs. poster, der oprettes, når du bogfører serviceordrer eller servicefakturaer.

Vigtigt
Hvis du har sat tidsintervallet til Dag, og du har brug for at rulle langt frem eller tilbage i en periode, kan du gøre det hurtigere ved at angive et længere tidsinterval, f.eks. Kvartal. Når du har fundet frem til den ønskede periode, kan du skifte tilbage til det oprindelige interval for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Se også