I vinduet Prisregulering på servicelinje kan du få vist oplysninger om de servicelinjer, som reguleres af prisreguleringsgrupperne.

I dette vindue kan du få vist prisreguleringer og ændre dem, hvis det er nødvendigt, før prisreguleringerne træder i kraft.

Du kan f.eks. oprette prisreguleringsgrupper, der regulerer servicelinjerne, inkl. reservedele, der regulerer linjerne for en bestemt ressource, og som regulerer linjerne for alle reservedele med en særlig kombination af virksomheds- og produktbogføringsgrupper.

Se også