I vinduet Serviceopsætning kan du bestemme, hvordan visse dele af dette servicemodul skal håndteres i programmet.

Oversigtspanelet Generelt

Brug dette oversigtspanel til at styre forskellige funktioner, der kan hjælpe dig med at administrere dine tjenester. Du kan definere automatiske e-mail-advarsler i forbindelse med de svartider, du har angivet for dine serviceordrer. Du kan bruge servicezoner og ressourcekvalifikationer til at styre planlægning og flerdimensional fejlrapportering i forbindelse med serviceartikler. Du kan definere, om der skal tildeles én eller flere serviceartikler til en serviceordre, om Microsoft Dynamics NAV kopierer bemærkninger fra en serviceordre til den tilsvarende serviceleverance og faktura osv.

Obligatoriske felter i oversigtspanel

Brug dette oversigtspanel til lettere at få de oplysninger, du skal bruge til dine servicetransaktioner, f.eks. serviceordrernes start- og slutdatoer, fejlårsagskoder og sælgere.

Oversigtspanelet Standard

Brug dette oversigtspanel til at definere standardværdier for bestemte oplysninger i modulet Service, f.eks. standardsvartid, standardgaranti for dele og arbejde samt garantiperiode og serviceartikler.

Oversigtspanelet Kontrakter

Brug dette oversigtspanel til at angive bestemte funktioner, der skal konfigureres til at bruge kontrakter. Du skal udfylde feltet Maks. dage for ordreoprettelse.

Oversigtspanelet Nummerering

Brug dette oversigtspanel til at oprette en nummerserie for serviceartikler, serviceordrer, servicekontrakter, servicekontraktskabeloner, fejlfinding, servicefakturaer, og servicekreditnotaer (både bogførte og ikke-bogførte), bogførte serviceleverancer samt forudbetalingsdokumenter og udlånte varer. Afhængigt af konfigurationsspecifikationen angives det næste tilgængelige nummer automatisk, eller du kan aktivere manuel nummerering i henhold til opsætningen af hver nummerserie.

Se også