Funktionen Serviceordrestatistik giver dig et hurtigt overblik over indholdet af hele serviceordren, oplysningerne på de specifikke servicelinjer og oplysninger vedrørende fakturering, levering og forbrug og debitorens saldo.

De statistiske data til en serviceordre vises i vinduet Serviceordrestatistik til den relevante ordre. Du kan åbne vinduet med relevante statistikker fra en serviceordre. I vinduet Serviceordrer under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Statistik. I oversigtspanelerne i dette vindue vises der oplysninger som mængde, beløb, moms, omkostninger, avance og debitorkreditmaksimum. Beløbene i vinduet er angivet i den valuta, der bruges i serviceordren, medmindre andet er angivet.

Oversigtspanelet Generelt

Brug dette oversigtspanel til at finde totaler for serviceordren med. Dataene omfatter det samlede beløb på servicelinjerne inklusive og eksklusive moms, momsdelen, kostbeløb og avance på servicelinjerne. I oversigtspanelet vises også specifikke varerelaterede oplysninger om de varer, der er angivet på fakturalinjerne, f.eks. vægt, rumfang og antallet af kolli.

Oversigtspanelet Afsendelse

Brug dette oversigtspanel til at få vist oplysninger om varerne, ressourcerne eller de kostbeløb, der skal leveres. De værdier, der er angivet i feltet Lever (antal) på hver af servicelinjerne bruges i programmet til angivelse af oplysninger.

Oversigtspanelet Detaljer

Brug dette oversigtspanel til at få vist oplysninger om de varer, ressourcetimer og kostbeløb, der skal faktureres og forbruges. I følgende tabel beskrives oplysninger om det oversigtspanel, der er fremlagt i tre kolonner.

Kolonne Beskrivelse

Fakturering

Viser beløb, der skal bogføres som faktureret fra serviceordren.

Forbrug

Viser antal og udgifter på varer eller ressourcer, der skal bogføres som forbrugt.

I alt

Viser de samlede beløb i serviceordren, der er resultatet, når faktureringsbeløbene lægges sammen med forbrugsbeløbene.

Oversigtspanelet Servicelinje

Brug dette oversigtspanel til at analysere de oplysninger, som er vist under oversigtspanelet Generelt, nedbrudt i de typer servicelinjer, der er medtaget i serviceordren. Derfor vises der særskilte beløb for:

  • Varer
  • Ressourcer
  • Omkostninger og finanskonti

Oversigtspanelet Debitor

Brug dette oversigtspanel til at få vist saldoen på debitorens konto i tillæg til det kreditmaksimum, der kan tildeles den kunde, som du oprettede servicedokumentet for.

Linjerne nederst i vinduet Servicestatistik viser momsoplysninger for beløbene i servicedokumentet.

Se også