Der er en særlig relation mellem feltet Status i vinduet Serviceordre og den serviceartikelreparationsstatus, der er repræsenteret af feltet Reparationsstatuskode i vinduet Serviceordre i Service. Serviceordrens status afspejler reparationsstatus for alle serviceartikler i serviceordren.

Bemærk
Disse to statusfelter er ikke relateret til feltet Frigivelsesstatus på serviceordrehovedet, der styrer lagerets håndtering af serviceartikler.

Når du ændrer reparationsstatus for en serviceartikel i en serviceordre, opdateres ordrens status automatisk. Hvis du vil have vist en status, som afspejler den generelle reparationsstatus for de enkelte serviceartikler, skal du angive følgende:

Når du konverterer et servicetilbud til en serviceordre, ændres reparationsstatussen automatisk for hver enkelt serviceartikel i ordren til Ingen tidl. serv. og serviceordrestatus til Igangsat.

Angive serviceordrestatus for reparationsstatus

Hver reparationsstatus er knyttet til en bestemt serviceordrestatus. Indstillingerne for serviceordrestatus er Igangsat, I arbejde, Afvent og Udført. Indstillingerne for reparationsstatus er: Ingen tidl. serv., I arbejde, Henvist, Delvist repareret, Tilbud færdigt, Venter på kunde, Reservedel bestilt, Reservedel modtaget og Udført.

Igangsat

Med serviceordrestatus Igangsat angives, at reparationen kan starte eller fortsætte når som helst. Indstillingerne for reparationsstatus, Ingen tidl. serv., Henvist, Delvist repareret og Reservedel modtaget, kan derfor tilknyttes denne serviceordrestatus.

I arbejde

Serviceordrestatussen I arbejde angiver, at reparationen er i gang. Indstillingerne for reparationsstatus, I arbejde og Reservedel modtaget, kan derfor begge tilknyttes denne serviceordrestatus. Hvis du tilknytter statussen Reservedel bestilt til statussen I arbejde, skal du også tilknytte statussen Reservedel modtaget til denne serviceordrestatus.

Afvent

Serviceordrestatussen Afvent angiver, at reparationen er midlertidigt i venteposition, fordi du venter på svar fra en kunde eller på en reservedel, før du kan påbegynde reparationen. Indstillingerne for reparationsstatus, Tilbud færdigt, Reservedel bestilt og Venter på kunde, kan derfor tilknyttes denne serviceordrestatus.

Udført

Serviceordrestatussen Udført angiver, at reparationen er gjort færdig. Derfor er reparationsstatussen Udført knyttet til denne status.

Tildele prioritet til serviceordrestatus

Når en reparationsstatus for en serviceartikel ændres, identificerer programmet automatisk den serviceordrestatus, der er tilknyttet de forskellige indstillinger for reparationsstatus for alle serviceartiklerne i ordren. Hvis serviceartiklerne er knyttet til to eller flere indstillinger for serviceordrestatus, skal du vælge statussen med den højeste prioritet automatisk.

Du skal afgøre, hvilken serviceordrestatus der indeholder de vigtigste oplysninger om serviceordrens status, og tildele denne status den højeste prioritet, osv.

Eksempel

Eksempel på en typisk tildeling af prioritetsniveau:

  • I arbejde - Meget høj
  • Igangsat - Høj
  • Afvent - Lav
  • Udført - Meget lav

Hvis én serviceartikel f.eks. har reparationsstatus Ingen tidl. serv. tilknyttet serviceordrestatussen Igangsat, en anden har I arbejde tilknyttet serviceordrestatussen I arbejde, og en tredje har Reservedel bestilt tilknyttet serviceordrestatus Afvent, vil den resulterende serviceordrestatus så blive I arbejde, fordi det har den højeste prioritet.

Se også