Servicebogføringsfunktionen gør det muligt at behandle dokumenter effektivt og hele tiden bevare en gennemført kundeservicepolitik. Du kan oprette og opdatere bogførte dokumenter og oprette poster både inden for serviceområdet og i andre moduler for at sikre korrekt opdatering.

Bemærk
Nedenfor beskrives servicepostering, uanset hvordan varerne fysisk håndteres på lageret.

På en placering, der ikke er konfigureret til at kræve lagerekspedition, skal du udføre bogføringsprocesserne direkte fra vinduet Servicelinjer. På lokationer, der involverer lagerekspedition, udføres de beskrevne bogføringsprocesser, undtagen Send og forbrug, indirekte via forskellige lagerleverancefunktioner afhængigt af konfuguration. Du kan finde flere oplysninger i Plukke varer og Fremgangsmåde: Forberede leverancer.

Lever

Med leveringsindstillingen kan du registrere relevante varer og den tid, der er angivet på linjerne i en serviceordre, når du har afsluttet servicen. Der oprettes en bogført leverance, og modulet Lagerbeholdning og andre moduler i Microsoft Dynamics NAV opdateres, så det afspejles, at varerne er taget ud af lageret og sendt til kunden. Der oprettes specielt vareposter, værdiposter, serviceposter og garantiposter.

Hvis lokationen er angivet til at kræve lagerekspedition, sker forsendelse og flytning af servicelinjevarefunktioner på samme måde som for andre kildedokumenter. Den eneste forskel er, at servicelinjevarer kan forbruges eksternt eller internt, hvilket kræver de to forskellige frigivelsesfunktioner. Du kan finde flere oplysninger i Sådan forberedes servicelinjeartikler til lagerekspedition.

Fakturer

Du skal bruge faktureringsindstillingen til at udstede en faktura til den kunde, der skal betale for servicen. Det er som regel forskellen mellem det leverede antal, der er registreret vha. funktionen Bogfør lev., og det forbrugte antal, der er registreret vha. funktionen til bogføring af forbrug, som er forbundet med faktureringen. Du kan ikke fakturere noget, der ikke er leveret. Når du kører funktionen Bogfør fakturaer, opretter du en bogført servicefaktura og opdaterer de dokumenter, der er bogført før, så de er i overensstemmelse med det antal, der er angivet i den udstedte faktura. Som det er tilfældet med andre bogføringsprocedurer, oprettes de relevante poster, inklusive finansposter.

Lever og fakturer

Med indstillingen Send og fakturer kan du udstede en serviceleverance og en faktura på samme tid.

Send og forbrug

Med indstillingen Send og forbrug, kan du registrere og bogføre varer, omkostninger eller timer, der er anvendt til servicen, men som ikke kan medtages på fakturaen til kunden. Der udstedes ikke en faktura i programmet, men du har mulighed for at udstede både serviceleverance og serviceforbrug samtidig for at afspejle den kendsgerning, at kunden får nogle varer eller timer gratis. De tilsvarende poster oprettes også, så forbruget registreres.

Bemærk
Proceduren til servicepostering sætter dig i stand til at foretage delvis bogføring. Du kan oprette en delleverance eller en delfaktura ved at udfylde felterne Lever (antal) og Fakturer (antal) på de enkelte servicelinjer i serviceordrerne, før du bogfører. Bemærk, at du ikke kan oprette en faktura for noget, der ikke er leveret. Dvs., før du kan fakturere, skal der være registreret en leverance, eller du skal vælge at sende og fakturere på samme tid.

Når bogføringen er færdig, kan du se de bogførte servicedokumenter i de tilsvarende vinduer Bogført serviceleverance og Bogført servicefaktura. De bogførte poster, der er oprettet, kan ses i de forskellige vinduer med bogførte poster Finansposter, Vareposter, Lagerposter, Serviceposter, Sagsposter og Garantiposter.

Se også