Med servicestatistikfunktionen kan du hurtigt få et overblik over indholdet af hele servicedokumentet, som omfatter tilbud, fakturaer eller kreditnotaer, detaljerne på de specifikke servicelinjer og varerne i dokumentet. Du kan få vist de beløb, der vil blive bogført, hvis du bogfører servicedokumentet.

De statistiske oplysninger vises i servicestatistikvinduet for det tilsvarende servicedokument. Du kan åbne det relevante statistikvindue fra tilbuddet, fakturaen eller kreditnotaen. Vælg Statistik i gruppen Proces under fanen Startside for hver af disse dokumenttyper. Vælg f.eks. Statistik i gruppen Proces under fanen Startside i vinduet Servicefakturaer. Vinduet Servicestatistik indeholder statistiske data, der er grupperet i tre oversigtspaneler: Generelt, Servicelinje og Debitor. Oversigtspanelerne indeholder oplysninger om bl.a. mængde, beløb, moms, pris, avance og debitors kreditmaksimum. Beløbene i vinduet er i samme valuta som den, der er anvendt i servicedokumentet, medmindre andet er angivet.

Oversigtspanelet Generelt

Brug dette oversigtspanel til at se totaler for servicedokumentet. Dette omfatter det samlede beløb på servicelinjerne (inklusive og eksklusive moms), momsdelen, kostbeløb og avance på servicelinjerne. I oversigtspanelet vises også varerelaterede oplysninger om de varer, der er angivet på fakturalinjerne, f.eks. vægt, rumfang og antallet af kolli.

Oversigtspanelet Servicelinje

Brug dette oversigtspanel til at analysere de oplysninger, som er vist under oversigtspanelet Generelt, nedbrudt i de typer servicelinjer, der er medtaget i det relevante servicedokument. Beløbene vises særskilt for:

  • Varer
  • Ressourcer
  • Omkostninger og finanskonti

Oversigtspanelet Debitor

Brug dette oversigtspanel til at få vist saldoen på debitorens konto i tillæg til det kreditmaksimum, der kan tildeles den kunde, som du oprettede servicedokumentet for.

Linjerne nederst i vinduet Servicestatistik viser momsoplysninger for beløbene i servicedokumentet.

Se også