I dette emne beskrives opsætningsopgaverne for likviditetsforecastet. Den viser en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Arranger de individuelle værdier, der påvirker kontantindstrømning og -udstrømning ved hjælp af diagrammet for kassekonti.

Sådan konfigureres diagrammet over kassekonti.

Inkluder de likvide midler i regnskabet for likviditetsforecastet.

Sådan konfigureres likvide midler til likviditetsforecasts

Konfigurer, hvilke konti, der skal bruges til poster i områderne for regnskab, køb, salg, service og anlægsaktiver.

Sådan konfigureres konti for likviditetskonfiguration

Planlæg manuelle indtægter for en angivet tidsperiode for likviditetsforecastet.

Sådan registreres manuelle indtægter

Planlæg manuelle udgifter for en angivet tidsperiode for likviditetsforecastet.

Sådan registreres manuelle udgifter.

Opret en likviditetsforecast, og gem værdierne som historik.

Sådan konfigureres likviditetsforecasts

Se også