Hvis du vil oprette en ny kontoplan eller tilføje nye konti til en eksisterede kontoplan, skal du oprette hver konto for sig. Du kan oprette finanskonti i vinduet kontoplan eller på et finanskort. Når du opretter en ny kontoplan, er det nemmest at bruge vinduet Kontoplan. Finanskontokortene er bedre egnet til ændringer eller tilføjelser til en enkelt konto.

Hvis du vil formatere kontoplanen efter du har oprettet kontiene, skal du klikke på Handlinger, Funktioner, Indryk kontoplan. Du kan indsætte sideskift i kontoplanen, så sideskiftet optræder på et logisk sted, f.eks. efter resultatopgørelseskontiene, når du udskriver kontoplanen.

Hvis du vil slette en finanskonto på et senere tidspunkt, skal du først sikre dig, at den opfylder kriterierne. F.eks. må kontoen ikke være inkluderet i en opsætningstabel til automatisk bogføring.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette finanskonti i vinduet Kontoplan, så du har en oversigt over kontoplanen, mens du arbejder.

Sådan oprettes finanskonti i kontoplanvinduet

Angive en beskrivende tekst om finanskontoen, som kan supplere det, der kan stå i feltet Navn.

Sådan bruges mere end en linje til finanskontonavne

Bestemme, hvilke konti der skal medtages, når du afstemmer en finanskladde inden bogføringen.

Sådan markeres finanskonti til afstemning

Indsætte et sideskift efter en konto, når du udskriver kontoplanen.

Sådan indsættes sideskift i kontoplanen

Have mere at vide om konsekvenserne af at slette en finanskonto.

Sletning af finanskonti

Finde ud af, om en finanskonto bruges til automatisk bogføring, inden kontoen slettes.

Sådan vises det, hvor finanskonti bruges

Se også